Prvo obaveštenje i poziv za dostavu radova za naučni skup sa međunarodnim učešćem

Departman za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru organizuje drugi naučni skup sa međunarodnim učešćem pod nazivom SRBIJA KROZ PROCES USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA SA ZAKONODAVSTVOM ZEMALJA  EVROPSKE UNIJE.

Uputstvo za pisanje radova

Detaljnije >>

blog comments powered by Disqus