Dr Ajsela Tutic - in memoriam

In memoriam  - Ajsela Tutic

Dr Ajsela (Duraković) Tutić

(1965. – 2012.) 

Na ahiret je preselila Ajsela (Nadžip) Tutić, doktor psiholoških nauka, predavač na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Ajsela Tutić je rođena u Rožajama 1965. godine. Osnovne studije je završila 1989 godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer pedagogija - psihologija. Odbranila je magistarski i doktorski rad na Univerzitetu u Novom Pazaru iz psiholoških nauka. Magistarski rad po nazivom “Uticaj predškolske ustanove na proces socijalizacije i humanizacije dječije ličnosti”, a doktorsku disertaciju na temu: Bazične dimenzije ličnosti, lokus kontrole i školsko postignuće učenika.

Od 1993. godine obavljala je funkciju direktora u Javnoj predskolškoj ustanovi “Boško Buha” u Rožajama.

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru držala je vježbe a nakon izbora u zvanje docenta i predavanja. Učestvovala na brojnim naučnim skupovima i objavila je niz naučnih radova iz oblasti psihologije.

Kolegama i studentima će ostati u sjećanju kao izuzetan čovjek i dobar profesor.

Molimo Allaha dž.š. da joj podari najljepše mjesto u Džennetu.

blog comments powered by Disqus