Održana druga međunarodna naučno-stručna konferencija u organizaciji Departmana za pravne nauke

U Subotici je od 8. do 9. juna 2012. godine, u organizaciji Departman za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Izdvojene visokoškolske jedinice u Subotici, održana druga međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom „SRBIJA KROZ PROCES USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA SA ZAKONODAVSTVOM ZEMALJA EVROPSKE UNIJE“.

Na otvaranju konferencije pristunima su se obratili:

  • Prof. dr Muamer Nicević, Rukovodilac Departmana za pravne nauke IUNP-a,
  • Doc. dr Antalóczy Péter, Dekan Pravnog fakulteta Karol Gašpar Univerziteta iz Budimpešte,
  • Doc. dr Nótári Tamás, profesor Pravnog fakulteta Karol Gašpar Univerziteta iz Budimpešte,
  • Doc.dr Hajdú József, Šef katedre za radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Segedinu,
  • Doc.dr. Drinóczi Tímea, Šef katedre za ustavno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pečuju,
  • Doc. dr Habi Nikolett, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Pečuju.

Konferencija je imala za cilj sagledavanje trenutnog stanja po pitanju usklađivanja legislative Republike Srbije sa zakonodavstvom Evropske Unije, kao i razmenu mišljenja, saznanja, i iskustava među naučnicima, istraživačima i praktičarima iz Republike Mađarske i Republike Srbije u na ovu temu.

Na ovom skupu učešće su uzeli eminentni profesori iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske i BiH. Svoje radove izložili su praktičari i naučnici iz oblasti prava i  kriminalistike koji su istraživali probleme sa kojima se zemlje koje teže ulasku u Evropsku Uniju, kao što je to Republika Srbija, susreću u procesu usklađivanja svog nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom zemalja Evropske Unije.

blog comments powered by Disqus