Na IUNP-u predstavljanje studentskog časopisa STUDENTSKI IZAZOV

U četvrtak, 14. juna 2012. godine, u 12 sati, u Multimedijalnoj sali Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, održat će se predstavljanje prvog broja studentskog časopisa studenata Departmana za ekonomske nauke IUNP, Studentski izazov.

Na promociji će se obratiti prof.dr. Bećir Kalač, rukovodilac Departmana za ekonomske nauke kao i glavni i odgovorni urednik časopisa, Ajla Šehović, student druge godine na departmanu.

O časopisu će govoriti prof.dr. Šemsudin Plojović, doc. dr. Elma Elfić Zukorlić, doc.dr. Suad Bećirović i doc.dr. Enis Ujkanović.

blog comments powered by Disqus