Dudić u Americi: Saradnja IUNP i Vrhovnog sudstva Amerike

U okviru svoje sedmodnevne zvanične posjete Americi rektor IUNP prof. dr. Mevlud Dudić sastao se 16. 7. 2012. godine sa sudijama Vrhovnog suda Sulivan country države Nju Jork.

Rektor se sastao sa Džordžom F. Labudom i ostalim sudijama Vrhovnog suda koji su ga upoznali sa načinom funkcioniranja sudstva u Americi.

Ovom sastanku su prisustvovali i nekoliko gradonačelnika američke države Nju Jork. Tom prilikom je priređen i ogled suđenja u Vrhovnome sudu u Americi.

Rektor Dudić je sa sudijama Vrhovnoga suda države Nju Jork razgovarao o saradnji Pravnog fakulteta - Smjer kriminalistike – Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru sa vrhovnim sudom države Nju Jork i ostalim značajnim institucijama SAD-a.

blog comments powered by Disqus