Upisne kvote

 

» DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE (120 studenata)

    a) Srpski jezik i književnost:
        (30 studenata)

    b) Bosanski jezik i književnost:
        (30 studenata)
        - Opšti smjer
        - Prevodilaštvo 

    c) Anglistika
        (30 studenata)
        - Opšti smjer
        - Prevodilaštvo

    d) Germanistika
        (30 studenata)

» DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE   (60 studenata).

          a) Vaspitač djece predškolskog uzrasta
              (30 studenata)

          b) Psihologija
                  (30 studenata).

» DEPARTMAN ZA PRIRODNO-TEHNIČKE NAUKE   (50 studenata)

          a) Informatika
              (50 studenata)


» DEPARTMAN UMJETNOSTI
(40 studenata)

          a) Likovna umjetnost
              (20 studenata)
              - Grafika
              - Slikarstvo 

          b) Primijenjena umjetnost
              (20 studenata)
              - Dizajn i modna kreacija
              - Dizajn enterijera 

» DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE (60 studenata)

          a) Pravo

               - Opšte pravo: (30 studenata)
              - Pravo unutrašnjih poslova (Kriminalistika): (30 studenata)

 

» DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE (110 studenata)

 

          a) Ekonomija - Opšti smjer
              (60 studenata)

          b) Turizam

             (20 studenata)

          c) Revizija i osiguranje
              (30 studenata)