Sistem bodovanja

Sistem bodovanja na prijemnom ispitu

Maksimalan broj bodova na osnovu uspjeha iz srednje škole je 40. Ovaj broj se dobija tako što se sabere opšti uspjeh u sva četiri razreda srednje škole, pa se taj zbir pomnoži sa dva.

Na primjer:

Ako je učenik N.N. u toku srednje škole imao slijedeći uspjeh:
- I razred: 3.78,
- II razred: 3.86,
- III razred: 3,47 i
- IV razred 4,26
To ukupno iznosi: 15,37 x 2 = 30,74 bodova.

» Uz bodovanje uspjeha iz osnovne škole, uzimaju se u obzir i rezultati testa i intervjua;

» Maksimalan broj bodova na testu opšteg znanja je 30 bodova;

Maksimalan broj bodova na intervjuu pred Komisijom je 30 bodova. Nakon utvrđivanja broja osvojenih bodova za svakog prijavljenog kandidata, Komisija za prijemne ispite sačinjava rang listu (rejting skalu).

Kandidati koji se nađu iznad tzv. crte, smatraće se primljenim.Pored ovih informacija ovde možete preuzeti INFORMATOR za upis u akademsku 2012/2013 godinu.