Prijemni ispit

POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Prijemni ispit se sastoji iz slijedećih dijelova:

           1.Test opšteg znanja;
           2.Test posebnih znanja.

Oba testa se rade pismeno.

Za određene studijske programe sprovodi se intervjuispred Komisije koji vodi ovlašćeno lice, na osnovuunaprijed pripremljenog protokola intervjua. Najveći broj pitanja u protokolu intervjua, vezan je za oblastizabrane struke (zanimanja). Na osnovu intervjuaKomisija ocjenjuje, odnosno boduje utvrđeni stepensklonosti i sposobnosti za izabranu struku (zanimanje)

 

             Na osnovu intervjua Komisija ocjenjuje, odnosno boduje utvrđeni stepen sklonosti i sposobnosti za izabranu struku (zanimanje).

UTVRĐIVANJE REZULTATA PRIJEMNOG ISPITA

Rezultati testa opšteg znanja i test posebnih znanja se utvrđuju pregledom od   strane stručne Komisije, na osnovu čega se pomoću posebnog kompjuterskog programa vrši automatska obrada podataka (bodovanje i rejting skala).

Konačna lista sa brojem osvojenih bodova, u čiji sastav ulaze: bodovi sa ostvarenog uspjeha iz srednje škole, bodovi sa testa opšteg znanja i bodovi sa testa posebnih znanja, sačinjava se u procesu automatske obrade podataka putem računara.

Kandidati čija se imena nađu ispod propisane crte ili budu izrazili sumnju u regularnost i tačnost vrijednovanja, dobiće posebna uputstva o daljim mogućnostima ostvarivanja prava na upis.