Osobenosti studiranja

Osobenosti studiranja na Internacionalnom  Univerzitetu u Novom Pazaru

Koncept studija je utemeljen na Bolonjskoj deklaraciji, po modelu zapadno evropskih zemalja.

Studije traju 4 + 1 + 3 studijske godine. Izuzetak čini studijski program na Departmanu za pedagogijui psihologiju Vaspitač djece predškolskog uzrasta gdje studije traju 3 godine.

Na studijskim odsjecima i smjerovima na kojima nastava, na prvom stepenu, traje četiri studijske godine student po okončanju četvrte studijske godine može polagati zavrni ispit i time steći diplomu o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja (BACHELOR, 240 ECTS kredita).

Po završetku akademskih studija prvog nivoa studenti mogu upisivati studije u trajanju od jedne studijske godine, odnosno drugi stepen visokog obrazovanja (DIPLOMIRANI-MASTER 60 ETCS kredita)

Po okončanju drugog stepena visokog obrazovanja, kandidati mogu upisati treći stepen visokog obrazovanja, za sticanje zvanja doktor nauka –Ph.D, tj.180 ECTS, odnosno tri studijske godine;

Kandidati sa završenim postdiplomskim studijama i zvanjem MAGISTAR, u skladu sa ranijim Zakonom o visokom obrazovanju, mogu prijavljivati DOKTORSKE DISERTACIJE, za sticanje zvanja DOKTOR NAUKA.

Intencija nastavnih planova i programa, kao i cjelokupnog rada na Univerzitetu je ostvarivanje jedinstva teorijskih i praktičnih znanja, vještina i navika, kao preduslova za sigurnu profesionalnu i poslovnu karijeru;

Primjenjuju se visoki profesionalni i tehnički standardi, uz angažovanje eminentnih stručnjaka u zemlji i inostranstvu za sve nastavno-naučne oblasti;

Nastava se izvodi u moderno dizajniranom i tehnički opremljenom prostoru: učionicama, vježbaonicama, laboratorijama, salama i amfiteatrima.