Konkurs

Konkurs za upis - Download

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE 
U ŠKOLSKOJ 2013/2014 GODINI NA 
INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU
U NOVOM PAZARU 


Raspisuje se Konkurs za upis studenata na osnovne akademske studije na UNP-u, u školskoj 2013/2014 sa upisnim kvotama za studijske programe koji se izvode na UNP-u:


OSNOVNE STUDIJE - 240 ESPB:


1. DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE
(četvorogodišnje bečelor studije): 


Novi Pazar: 
1. Profesor srpskog jezika i književnosti..........................30 studenata,
2. Profesor bosanskog jezika i književnosti.....................30 studenata,
- Opšti smjer
- Prevodilaštvo
3. Filolog-anglista..............................................................30 studenata
-opšti smjer
-smjer za prevodilaštvo
4. Filolog-germanista.......................................................30 studenata.


2. DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO PSIHOLOŠKE NAUKE:
Novi Pazar:
1. Vaspitač (trogodišnje bečelor studije, 180 ESPB)........30 studenata
2. Psiholog (četvorogodišnje bečelor studije)................... 30 studenata.


3. DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE (četvorogodišnje bečelor studije):
Novi Pazar:
1. Pravo (opšte pravo).........................................................30 studenata,
2. Pravo unutrašnjih poslova-kriminalista........................30 studenata.
VŠJ u Subotici:
1. Pravo (opšte pravo)........................................................30 studenata,
2. Pravo unutrašnjih poslova-kriminalista.......................30 studenata.
VŠJ u Pančevu:
1. Pravo (opšte pravo)........................................................30 studenata,
2. Pravo unutrašnjih poslova-kriminalista.......................30 studenata.
VŠJ u Nišu:
1. Pravo (opšte pravo).......................................................30 studenata,
2. Pravo unutrašnjih poslova-kriminalista......................30 studenata.

 

4. DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE
(četvorogodišnje bečelor studije):
Novi Pazar:
1. Ekonomija ......................................................................60 studenata,
2. Turizam.......................................................................... 20 studenata,
3. Revizija i osiguranje.......................................................30 studenata.

 

5. DEPARTMAN ZA PRIRODNO – TEHNIČKE NAUKE
(četvorogodišnje bečelor studije): 
Novi Pazar:
1: Informatika....................................................................... 50 studenata.

 

6. DEPARTMAN ZA UMJETNOST
(četvorogodišnje bečelor studije):
Novi Pazar:
1.Likovna umjetost................................................................20 studenata.
- Grafika
- Slikartstvo
2. Primenjena umjetnost……………………………………20 studenata
- Dizajn i modna kreacija
- Dizajn enterijera
VŠJ u Nišu:
1.Likovna umjetost................................................................20 studenata.
- Grafika
- Slikartstvo
2. Primenjena umjetnost……………………………………20 studenata
- Dizajn i modna kreacija
- Dizajn enterijera

 

USLOVI KONKURSA:
Pravo na podnošenje prijave za upis imaju kandidati:
- na osnovne studije - koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, 

Upisna dokumentacija:
1. Diplomu i svjedočanstva svih razreda četvorogodišnje srednje škole
2. Izvod iz matične knjige rodjenih
3. Priznanica o uplaćenim troškovima za prijemni ispit

JUNSKI UPISNI ROK:
Predaja dokumentacije: od 10. do 28. juna, prijemni ispiti: od 02. do 06. jula,
Rezultati prijemnog ispita: 08. jula, upis primljenih kandidata: od 09. do 13. jula. 

SEPTEMBARSKI UPISNI ROK:
Predaja dokumentacije: od 09.09. do 13.09.
Prijemni ispit: 14. septembra u 10h, 
Rezultati prijemnog ispita: 16. septembra,
Upis primljenih kandidata:  od 17. do 21. septembra.

Dodatne informacije na Univerzitetu u Novom Pazaru ul. Dimitrija Tucovića bb, Novi Pazar, tel./fax: 020/316-634, 338 977, 313 933, 313 935 www.uninp.edu.rs

Ovaj Konkurs će biti objavljen na Oglasnoj tabli Univerziteta, štampanim i elektronskim medijima kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta u Novom Pazaru.