YoutubeObavještenja
Raspored ispita - Umetnost (osnovne studije) SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK Usmeni dio ispita i upis ocjena iz Principa psih. testiranja, Forenzičke psih. i Psih. ind. razlika OBAVJEŠTENJE ZA MASTER STUDENTE - JUNSKI ISPITNI ROK Usmeni dio ispita iz Morfologije 1 i 2 i Lingvističke stilistike 1 i 2 Usmeni dio ispita iz Uvoda u teoriju književnosti i Savr. bošnjačke knjiž. I i II polovine 20. v. OBAVJEŠTENJE ZA MASTER STUDENTE - ISPITNI ROK Promjena termina za ispite iz Uvoda u pravo i Upravnog prava MASTER STUDIJE - TERMINI JUNSKOG ISPITNOG ROKA (IZMENJENO) Predavanja i ispiti iz Morfologije i Lingvističke stilistike 2 OBAVJEŠTENJE - Master predavanja filologija Predavanja iz Uvoda u komp. prouč. južnosl. književn. i Savr. bošnjačke knjiž. II pol. XX v. Lektorske vježbe iz Savremenog engleskog jezika 2,4,6 i 8 i predavanja iz Istorije engleskog jezika Predavanja iz Istorije knjiž. jez. sa starosl. jezikom, Fonetike i fonol. i Akcentologije srp. jez. JUNSKI ISPITNI ROK Predavanja iz ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA i PENOLOGIJE Predavanja i usmeni dio ispita iz Metodike nast. eng/njem. j. 1 i 2, kao i Učenja eng. jez u r.š.d. predavanja iz Istorije nemačkog jezika 2, Nemačkog jezika 6 – gramatika i Analize gerašaka predavanja iz Sav. bošnj. knjiž. II pol. 20. v, Uvoda u komp. prouč.j. knj., Hist. gram. i Sintaksei Master studije filologije predavanja Predavanja i usmeni dio ispita iz Lingvističke stilistike i Morfologije srp/bos jezika Master studije filologije Odložene vježbe iz Rimskog prava Raspored predavanja za I, II, III i IV godinu Germanistike za period od 27.04. do 01.05.2015. godine ODLOŽENI ISPITI IZ IZ METODIKE NAST. 1, METODIKE NAST. 2, SRP/BOS JEZIKA, METODIKA RAZVOJA GOVORA

Departmani

Članstvo