YoutubeObavještenja
Raspored predavanja za I godinu Anglistike Raspored predavanja za I godinu Germanistike Raspored predavanja za I godinu Srpskog/Bosanskog jezika Raspored predavanja za I godinu Pravnih nauka Termini uvodnih predavanja za brucoše u 2015/2016 godini Upis godine i ovjera semestra Početak nastave u 2015/2016 godini Usmeni dio ispita iz Historijske gram. južnosl. jez., Sintakse 1 i 2 i Historije knjiž. jezika 1 i 2 Usmeni dio ispita iz Uvoda u teoriju književnosti i Savremene bošnjačke knjiž. I i II pol XX v. OBAVJEŠTENJE ZA MASTER STUDENTE - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - PRAVO OBAVJEŠTENJE ZA MASTER STUDENTE - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK OKTOBARSKI ISPITNI ROK Raspored ispita - Umetnost (osnovne studije) SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK Usmeni dio ispita i upis ocjena iz Principa psih. testiranja, Forenzičke psih. i Psih. ind. razlika OBAVJEŠTENJE ZA MASTER STUDENTE - JUNSKI ISPITNI ROK Usmeni dio ispita iz Morfologije 1 i 2 i Lingvističke stilistike 1 i 2 Usmeni dio ispita iz Uvoda u teoriju književnosti i Savr. bošnjačke knjiž. I i II polovine 20. v. OBAVJEŠTENJE ZA MASTER STUDENTE - ISPITNI ROK Promjena termina za ispite iz Uvoda u pravo i Upravnog prava MASTER STUDIJE - TERMINI JUNSKOG ISPITNOG ROKA (IZMENJENO) Predavanja i ispiti iz Morfologije i Lingvističke stilistike 2 OBAVJEŠTENJE - Master predavanja filologija Predavanja iz Uvoda u komp. prouč. južnosl. književn. i Savr. bošnjačke knjiž. II pol. XX v. Lektorske vježbe iz Savremenog engleskog jezika 2,4,6 i 8 i predavanja iz Istorije engleskog jezika

Naši profesori

Članstvo