Djelatnosti

DJELATNOSTI UNIVERZITETA

U okviru djelatnosti visokog obrazovanja, Univerzitet obavlja obrazovnu, naučnoistraživačku, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku djelatnost, a može obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučno - istraživačkog rada, pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave.

Djelatnosti Univerziteta su:

* visoko obrazovanje
* jelatnost ostalih visokoškolskih ustanova
* više obrazovanje (visoko strukovno obrazovanje)
* orazovanje odraslh i ostalo obrazovanje na drugom mjestu napomenuto (obrazovanje tokom       čitavog života)
* istraživanje i razvoj
* izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija
* izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja
* štampanje
* pružanje savjeta u vezi sa kompjuterskom opremom
* pružanje savjeta i zrada kompjuterskih programa
* obrada podataka
* izrada baza podataka
* ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima
* ostali pravni poslovi
* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
* inženjering
* konsalting i menadžment poslovi
* trgovina na maolo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
* ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
* domovi učenika i studenata
* dječja i omladinska odmarališta
* kantine
* djelatnost biblioteka, arhiva, muzeja i ostale kulturne aktivnosti
* prikazivanje filmova
* radio i TV aktivniosti
* sportske aktivnosti