YoutubeObavještenja
Obavještenje za predavanja iz Istorije engleskog jezika Predavanja iz Nacionalne bezbednosti Predavanja za studente Germanistike Odložena predavanja iz Stvarnog prava, Poslovnog prava i Građansko procesnog prava RASPORED PREDAVANJA IZ PENOLOGIJE I ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Viktimologija Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Kriminologija Obvaještenje za predavanja i ispit iz Obligacionog prava i Porodičnog prava Novi termin polaganja ispita iz predmeta Metodika nast. egl. i nem. jezika 1 i 2 i Jezici u kontaktu Promijenjen termin polaganja ispita iz predmeta Socijalna patologija i Prevencija kriminaliteta Promijenjen termin polaganja ispita iz predmeta Nemački jezik 1-4 (za studente Anglistike) Promijenjen termin polaganja ispita iz predmeta Savremeni nemački jezik 1-8 PREDAVANJA IZ ISTORIJE ENGLESKOG JEZ. Psihologija i vaspitaci master ispiti Predavanja iz H/Istorijske gramatike juznoslovenskih jezika i H/Istorije bos/srp. književnog jezika Predavanja iz Engl. književn. 3, Susr. naroda i kult. u engl. mod. prozi i Lektorske vježbe PROMIJENJEN TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA IZ KRIMINOLOGIJE, VIKTIMOLOGIJE I MELOLETNIČKOG PRESTUPNIŠTVA Studenti I II i III godine psihologije nece imati nastavu u periodu od 27 do 29.04.2016. godine Odložene vježbe iz Norme i kulture standardnog jezika Predavanja i ispiti iz Lingvističke stilistike 1 i 2 i Morfologije 1 i 2 Odložena predavanja iz Nacionalne bezbednosti Lektorske vježbe iz Savremenog engleskog jezika Predavanja iz Metodike nastave 2 i Učenja engleskog jezika u ranoj školskoj dobi Predavanja iz Krizne intervencije Predavanja i ispit iz Obligacionog prava

Naši profesori

Članstvo