YoutubeObavještenja
Konsultacije iz predmeta Kvantitativne metode - Oktobarski ispitni rok - Otkazan termin za ispite iz Građansko procesnog prava i Stvarnog prava USMENI DEO ISPITA IZ PREDMETA KVANTITATIVNE METODE Septembarski upisni rok za osnovne studije u toku Obavestenja - Psihologija i Vaspitač - Septembarski ispitni rok - Usmeni dio ispita iz Historije književnog jezika 1 i 2, Historijske gramatike 1 i 2 i Sintakse Promjena satnice za ispiti iz Stvarnog prava ISPITI PSIHOLOGIJA I VASPITAČI Usmeni dio ispita iz Savr. bošnj. knj. I i II pol.20 v., Teorije knjiž. i Komp. prouč. juž. knj. Potpisi iz Nacionalne bezbednosti za ovjeru semestra Odložena predavanja iz Istorije engleskog jezika Predavanja iz Uvoda u komparativno prouč. južnosl. knjiž. i Savr. bošnjačke knjiž. II p. 20. v. - Predavanja iz Istorije engleskog jezika - Lektorske vježbe iz Savremenog engleskog jezika 2,4,6 i 8 Predavanja iz Engleske književnosti 3 i Susreta naroda i kultura u engleskoj modernoj prozi Predavanja iz Fonetike i fonologije i Sintakse srpskog/bosanskog jezika 2 - JUNSKI ISPITNI ROK - Predavanja iz Statistike u psihologiji i Psihometrije Predavanja iz Savremene srpske književnosti druge polovine 20. v. PREDAVANJA IZ HISTORIJE KNJIŽEVNOG JEZIKA SA STAROSLOVENSKIM JEZIKOM Predavanja iz Metodike nastave engl/nem. jezika 2, Učenja eng. jezika u ranoj šk. dobi i školski čas Predavanja iz Književ. od renes. do racionalizma, Književnosti za decu i Srpske knjiž. 18. i 19. v. Predavanja iz Sintaksa srp/bos. jezika 2 i Fonetike i fonologije

Naši profesori

Vijesti sa naših sajtova

Kulturni Centar

Pročitaj više...

Nas Student

Pročitaj više...

Članstvo