Rukovodilac departmana

Prof. dr Fehim Husković

BIOGRAFIJA:

Rodjen je 1967. godine u Velesu, Republika Makedonija.

Završio je Srednju umjetničku školu, Fakultet za likovnu umjetnost i postdiplomske studije, odsjek Grafika.

Doktorirao pedagogiju sa metodikom likovne umjetnosti u Sofiji, Republika Bugarska.

Profesor je na Fakultetu likovne umjetnosti u Skoplju.

Organizator je i koordinator Medjunarodnog bijenala grafike i Medjunarodne kolonije u Velesu.

Prof. dr. Fehim Husković je učesnik mnogih samostalnih i grupnih izložbi, kako u zrmlji, tako i u inostranstvu. Imao je 56 samostalnih izložbi, te preko 500 grupnih izložbi, uzeo je učešće na oko 70 kolonija. Dobitnik je 22 nagrade iz grafike, crtanja i slikanja.

Njegovi radovi se nalaze u značajnim svjetskim galerijama, muzejima i kolekcijama.

 

e-mail: d.umjetnost@uninp.edu.rs