Rukovodilac departmana

Doc.dr Jahja Fehratović

tel/fax: + 381 20 316 634
e-mail: d.filologija@uninp.edu.rs

Jahja.jpg

 

BIOGRAFIJA

Jahja Fehratović je rođen 29. 3. 1982. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu i srednju Medresu ''Gazi Isa-beg'' završio je u rodnom gradu, osnovne studije književnosti naroda BiH i bosanskoga jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 24. 5. 2007, magistarsku tezu Poetika i politika usmene i pisane revolucionarne poezije odbranio je 28. 6. 2012. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, a doktorsku radnju „Književnohistorijske i poetičke osobenosti sandžačkobošnjačke književnosti“ 28. 6. 2013. godine na istome Univerzitetu.

Kao student Sarajevskog univerziteta, Fehratović je bio stipendist DAADE fondacije i ljetnji semestar akademske 2004/2005. godine proveo na Martin-Luter-Universität HALLE-WITTENBERG, u Saveznoj Republici Njemačkoj. Na spomenutom univerzitetu je, pored praćenja svih seminara na Südslavistik institutu i pohađanja nastave njemačkog jezika, studentima II i IV semestra slavistike držao seminar: Konverzacija bosanskoga jezika. Boravkom u Halleu, također, učestvovao je u višegodišnjem internacionalnom projektu Politička angažiranost književnosti balkanskih naroda (zemalja bivše Jugoslavije i Bugarske. Fehratović je, u toku studija, bio stipendist i Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, Fond ''Muhsin Rizvić'',  te Regionalnog fonda ''Rifat Burdžović Tršo''.

U oktobru 2006. godine sudjelovao je na naučnoj konferenciji  Inklusion und Exklusion auf dem Westbalkan, koja je, u organizaciji Südosteurope-Gesellshcaft und Akademie für Politische Bildung, održana u Münchenu i Tutzingu, u Njemačkoj. Također je učestvovao u radu OSCE-ovog seminara Radionica o političkom izvještavanju, koji je održan u septembru 2006. godine u Beogradu. Pored toga, sudjelovao je u izradi Izvještaja Evropske unije o položaju nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Srbiji za 2007. godinu (odjeljak posvećen implementaciji prava bošnjačkog naroda).

Akademske 2007/2008. godine, Fehratović je izabran u tročlanu grupu akademskih radnika, koju su imenovali Rektorat Sarajevskog univerziteta i Ministarstvo za obrazovanje Kantona Sarajevo, a koja je angažirana na ostvarenju međunarodnog projketa osnivanja prve katedre bosanskoga jezika izvan matičnog govornog područja. Fehratović je jedan od osnivača Katedre bosanskoga jezika na Fakultetu za umjetnost i kulturu Univerziteta u Trakiji u Republici Turskoj.

Na spomenutom univerzitetu je dvije akademske godine radio kao predavač i lektor bosanskoga jezika. Akademske 2009/2010. godine vraća se u Novi Pazar i zapošljava na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru kao saradnik u nastavi. Od akademske 2009/2010. godine, radi na Katedri za bošnjačku književnost Departmana za filološke studije Internacionalnoga univerziteta u Novom Pazaru.

2010. i 2012. godine biva postavljen za upravnika Univerzitetske biblioteke IUNP.

2010. godine izabrane je za predsjednika Bošnjačke kulturne zajednice.

2011. godine biva izabran za predsjednika Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

2012. godine na izborima za predsjendika Republike Srbije bio je šef Izbornog štaba predsjedničkog kandidata Muftije Muamera ef. Zukorlića.

2013. godine izabran je za predsjednika Bošnjačke demokratska zajednice.

Jahja Fehratović je pokretač i urednik Edicije DOST koja publicira kapitalna djela iz bošnjačke književnosti, kulture, književne i opće historije i bosanskoga jezika, do sada izašle četiri knjige.

Kao učenik srednje Medrese „Gazi Isa-beg“ Fehratović je učestvovao u osnivanju i radu redakcije lista učenika „Softa“. Također je bio član Incijativnog i Osnivačkog odbora, kao i redakcije, Informativnog časopisa Student (Sarajevo). Zajedno sa grupom intelektualaca osnovao je nedjeljnik Glas Sandžaka, u kom je godinu dana bio urednik u redakciji. Februara 2011. godine učestvuje u obnavljanju nacionalne revije za politiku i kulturu Sandžak čiji glavni i odgovornik biva sve do maja 2012. godine. Bio je i jedan od osnivača i glavni i odgovorni urednik časopisa za književni intervju Eckermann. Član je redakcije i zamjenik urednika časopisa za književnost, umjetnost i kulturu SENT. Jedan je od osnivača i zamjenik glavnog i odgovornog urednika svebošnjačkog mjesečnika PanBošnjak. Autor je i voditelj jednog od najpopulranijih emisijskih serijala Televizije Sandžak Razgovor, kao i emsije o Bošnjacima u svijetu Toprak.

Dok je uređivao nezavisni nedjeljnik GLAS SANDŽAKA, doživio je neprijatnosti i bila mu je ugrožena egzistencija, te elementarna prava na slobodu govora, što je osudio Evropski parlament, u Rezoluciji 1535 (2007), te novinarska udruženja SEEMO, NUNS i UNS, kao i parlamenti mnogih evropskih država. Zbog slobodnog i istraživačkog novinarstva također je kao glavni i odgovorni urednik Revije Sandžak imao više istovjetnih situacija.

Jedan je od osnivača Organizacije za prava studenata pri Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu (OPSFF).

Od 2007. Godine, Fehratović je upošljen u Izdavačkoj kući „El-Kelimeh“, izdavačkoj ustanovi Islamske zajednice u Srbiji.

Na kulturnom polju i promociji bošnjačke kulture i tradicije imao je niz vrlo uspješnih projekata i učestvovao u skoro svim inicijativama nacionalnih i vjerskih institucija Bošnjaka Sandžaka u posljednjih nekoliko godina.

Piše poeziju, prozu, eseje i književnu kritiku, bavi se i novinarstvom. Do sada je objavio zbirku pjesama KOREKTOR SVEZNADAR (2004), roman BEDOVA (2005) i zbirku priča TRINAESET PRIČA IZ JEDNE KUTIJE (2007). Radove objavljuje u književnim, naučnim i drugim publikacijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. U pripremi su mu još po jedna zbirka pjesama i priča.

 

 

II. BIBLIOGRAFIJA

 

 

I.  KNJIGE

 

1.      KOREKTOR SVEZNADAR, EDICIJA SENT, Novi Pazar 2004.

2.      BEDOVA, EDICIJA SENT, Novi Pazar 2005.

3.      TRINAEST PRIČA IZ JEDNE KUTIJE, EDICIJA DOST, EL-KELIMEH, Novi Pazar 2007.

 

II.  KNJIŽEVNI PRILOZI

1.   Cigančica, Sandžačke novine, Novi pazar 1996.

2.   Bijeli svijet / Vjera / Misionar, Glas Islama, Novi Pazar 1998.

3.   Skrio sam djetinjstvo, Rukopis, broj 1, Sarajevo 2000.

4.   Bešare, Softa, broj 10, Novi Pazar 2000.

5.   Nepojmljivi mi, Softa, broj 11, Novi pazar 2001.

6.   Kisas, Konture, broj 3, Zagreb 2002.

7.    Ono, Konture, broj 3, Zagreb 2002.

8.    Zijan, Konture, broj 3, Zagreb 2002.

9.   Kace, Sent, broj 4, Novi pazar 2002.

10.     INBBOX 2. 11. 2002, Zbornik poezije i kratke proze mladih autora sa prostora bivče Jugoslavije Rukopisi 26, Pančevo 2003.

11.     Taksirat, Urbani vračevi, broj 2, Knin 2003.

12.      Gurbet, Urbani vračevi, broj 2, Knin 2003.

13.     Zejtin, Urbani vračevi, broj 2, Knin 2003.

14.     Rascjep, Sent, broj 9-10, Novi Pazar 2004.

15.     Riječ I / Riječ II, Zbornik Kragujevačka književna nedelja (Generacija bez pasoša, Prvi  festival mladih pisaca bivše SFRJ), Kragujevac 2004.

16.     Digitalna centrala, Koraci, broj 9-10, Kragujevac 2004.

17.     Dženaza, Koraci, broj 9-10, Kragujevac 2004.

18.     Hiljadarka, Koraci, broj 9-10, Kragujevac 2004.,

19.     Skica za Portret Majke (sedam pjesama), Panoptikum, br. 1, Novi Pazar 2004.

20.     Hiljadarka, Lipar, br. 24/25, Kragujevac 2005

21.     Skica za Portret Majke (pet pjesama), Album,br. 23, Sarajevo 2005.

22.     Ishače, rode rođeni, UV/4, Knin 2005.

23.     Kako je Tansul smuvao Šeherzadu, UV/4, Knin 2005.

24.     Policijski arhiv iz 1928, Album, br. 24. Sarajevo 2005

25.     Dvije priče (Profesor, Hasimove čkalje), Naš trag, br. 1,2,3,  Velika plana, 2006.

26.     Novak, Balkanski književni glasnik, broj 6, 2006.

27.     Poslanica o egu, SENT br. Novi Pazar 2012.

 

 

III.  U KNJIŽEVNOJ KRITICI

1.   Šukurica, Amer: Riječ o jednom poeti,  Softa, broj 12, Novi pazar 2001.

2.   Šemsović, Sead: Poezija komprimiranih značenja, Walter, broj 101, Sarajevo 2004.

3.   Halilović, Enes: Čekajući zvuk iz sura, Sent, broj 9-10, Novi Pazar 2004.

4.   Bulić, Zehnija: Riječ iz riječi, Sent, broj 9-10, Novi Pazar 2004.

5.   Hanuša, Samir: Poetska korekcija svijeta, Sanoptikum 2004. (www.sanoptikum.org.yu)

6.   Kodrić, Sanjin: Preispisivanje znakova utabanog gaza, Sanoptikum 2005. (www.sanoptikum.org.yu)

7.   Kodrić, Sanjin: Roman Bedova između postmodernog i regionalnog, pogovor knjizi BEDOVA, EDICIJA SENT, Novi Pazar 2005.

8.   Hamidović, Ekrem: Kapi ledene kiše cijede se sa živih mejtova, Softa, broj 28, Novi Pazar, 2005.

9.   Sadiković, Refik: Parcelisana rečenica u romanu Bedova Jahje Fehratovića, dio neobjavljene magistarske teze, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, 2007.

10.  Gajtanović, Nebojša: TRINAEST PRIČA IZ JEDNE KUTIJE JAHJe FEHRATOVIĆA, Balkanski književni glasnik, broj 6, 2007.

 

IV.    NAUČNI PRILOZI, ESEJI I PRIKAZI

1.  Spomenik onima koje nema ko da spomene (Enes Halilović, Potomci odbijenih prosaca, Rad, Beograd 2004.), Panoptikum, br. 1., Novi Pazar 2004. / Sent, br. 11-12,  Novi Pazar, 2005.

2.      Pobožni motivi u poeziji Muse Ćazima Ćatića, Blagaj, br. 2, Sarajevo 2005.

3.      Pokušaj razumjevanja tekućih književnih tendencija, Sent, br. 13, Novi Pazar 2005, str. 37-42.

4.      Tri aspekta romana UHODE Derviša Sušića, Godišnjak BZK ''Preporod'', Sarajevo, 2005, str. 221-232.

5.      Bosanskim drumovima drumeći (Dževad Jahić Azizov: Vitorin Vrijes, Društvo pisaca BiH, Podružnica HNK – Mostar, 2004), SENT, br. 14/15, 2006., str. 36-37.

6.      Roman Kao Izazov (Dejan Vukićević, Bodilo, Edicija SENT, Novi Pazar 2005), SENT, br. 13/14, 2006.

7.      Vakat u kojem žena ne šuti (Bisera Suljić-Boškailo, La Perla, Bosanska riječ 2004), Most, br. 200, Mostar 2006, str. 83-85.

8.      Tematske cjeline u poeziji Aladina Lukača, u Aladin Lukač: Bramaputra, EDICIJA SENT, knjiga 8, Novi Pazar, 2006, str. 266-272.

9.      Kulturne migracije sandžačkih intelektualaca, Behar, broj 78, Zagreb 2006. str. 13-15.

10.  Usmena revolucionarna poezija kod južnih Slavena, Balkanski književni glasnik, broj 7, Beograd 2007.

11.  Kulturna baština i nacionalni identitet (slučaj sandžačkih Bošnjaka), Istraživanja III, Časopis  Fakulteta humanističih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mostar 2008.

12.  Redaktura, u Nazif-ef. Šušević: Nazif-kasida, BZK „Preporod“, Novi Pazar 2008, str. 83-92.

13.   Predgovor izdanju na bosanskom jeziku, u Fajez Khalil: Svjedok historije, El-Kelimeh 2009.

14.  Ogoljavanje  zbilje (Bisera Suljić-Boškailo: Bilija, Dereta, Beograd 2009), u Bisera Suljić-Boškailo Pešter i druga djela, Edicija Dost, El-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

15.  Skrnavljenje bošnjačkog kulturnog nasljeđa (o pokušaju vulgarizacije sevdalinke),Glas islama, br. 185/XIV, str. 44.

16.  Treba da živiš među ljudima a riječi nemaš (Vehbija Hodžić: Islam u svjetlu nauke i filozofije, KNJIGA PRVA – AKAID, EL-Kelimeh, Novi Pazar 2010), Glas Islama, br. 186/XIV, str. 42-43.

17.  Razlozi za pokretanje Edicije DOST i o prvoj knjizi u ediciji, u  Avdo Međedović: Ženidba Smailagić Meha, Edicija DOST, knjiga prva, EL-Kelimeh, Novi Pazar 2010, str. 7-12.

18.  Historijske i kulturološke uvjetovanosti knjige Život i običaji muslimana Antuna Hangija, u Antun Hangi: Život i običaji muslimana, Edicija DOST, knjiga druga, EL-Kelimeh, Novi Pazar 2010, str. 9-20.

19.  Glose, u Antun Hangi: Život i običaji muslimana, Edicija DOST, knjiga druga, EL-Kelimeh, Novi Pazar 2010, str. 381-440.

20.  Sistematizirano hijerarhiziranje dijahronog poniranja u nutrinu vlastitoga bića (Dževad Jahić Azizov: Ustraga, Bosanska riječ, Tuzla 2010), Glas Islama, br. 192. str. 32-33.

21.  Uz sandžačko izdanje proza Edhema Mulabdića, u Edhem Mulabdić: Zeleno busenje/Pripovijetke, Edicija DOST, knjiga treća, EL-Kelimeh, Novi Pazar 2010.str. 5-9

22.  Roman velikih očekivanja, u Džemila Dudić: Slučajnost, El-Kelimeh, Novi Pazar 2012.

23.  Sandžački glagol „izrimiti se“, Pan Bošnjak, br. 13, Novi Pazar-Sarajevo 2013., str. 88-94.

24. Refleksi osmanlijske književnosti na sandžačkobošnjačku književnost, 5. MEĐUNARODNI KONGRES DRUŠTVENIH NAUKA NA BALKANU, Sakarya Universitisi/Internacionalni univerzitet u Novome Pazaru, Novi Pazar 2-7. juni 2013., str. 1323-1334.

 

V. PRIREĐENA IZDANJA (pripređivač/urednik)

1. Bulić, Zehnija; Fehratović, Jahja: Nazif-ef. Šušević: Nazif-kasida, BZK „Preporod“, Novi Pazar 2008.

2. Fehratović, Jahja: Vehbija Hodžić: Islam u svjetlu nauke i filozofije, KNJIGA PRVA – AKAID, EL-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

3. Fehratović, Jahja: Avdo Međedović: Ženidba Smailagić Meha, Edicija DOST, knjiga prva, EL-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

4. Fehratović, Jahja: Antun Hangi: Život i običaji muslimana, Edicija DOST, knjiga druga, EL-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

5. Fehratović, Jahja: Edhem Mulabdić: Zeleno busenje/Pripovijetke, Edicija DOST, knjiga treća, EL-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

6. Fehratović, Jahja: Bisera Suljić-Boškailo: Pešter i druga djela, Edicija DOST, knjiga deveta, EL-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

7. Fehratović, Jahja: Dževad Jahić Azizov: Ustraga, Savremena bošnjačka književnost (SBK), EL-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

8. Fehratović, Jahja: Mehmed Handžić, Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana, Nacionalna biblioteka, knjiga prva, Bošnjačka kulturna zajednica / Revija Sandžak, Novi Pazar 2012.

9. Fehratović, Jahja: Hazim Šabanović: Bosanski pašaluk I dio, Nacionalna biblioteka, knjiga druga, Bošnjačka kulturna zajednica / Revija Sandžak, Novi Pazar 2012.

10. Fehratović, Jahja: Akademik Muhamed Filipović: Fenomen Muftija,  El-Kelimeh, Novi Pazar 2012.

11. Fehratović, Jahja: Muftija Muamer ef. Zukorlić: Izolacija kriminala temelj opstanka zajednice, El-Kelimeh, Novi Pazar 2012.

12. Fehratović, Jahja: Nedžad Latić: Sandžačko stoljeće od M. šemsikadića do M. Zukorlića, El-Kelimeh, Novi Pazar 2012.

13. Fehratović, Jahja:  SVJETSKI BOŠNJAČKI KONGRES (DOKUMENTI), Svjetski bošnjački kongres, Sarajevo 2012.

 

VI. PUBLICISTIKA

1. Revija Sandžak – Nova stara žiška, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 149 , 1. 2. 2011., str. 3

2. Laža za lažom dok ne crkne baljka, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 150, 1. 3. 2011., str. 3

3. Još jedan falsifikat, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 151, 1. 4. 2011., str. 3

4. SANU: Memorandum II, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 151. 1. 4. 2011., str. 12-13

5. Trg, žandarmerija i Karađorđevo, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 152, 1. 5. 2011., str. 3

6. Od Karađorđa do Mladića, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 153, 1. 6. 2011., str. 3

7. Bošnjačka kulturna revolucija, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 153, 1. 6. 2011., str. 16-21

8. Progovori da znam ko si, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 154, 1. 7. 2011., str. 3

9. Terorizam, vakuf i voda, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 155, 1. 8. 2011., str. 3

10. Odbor za jednokratnu upotrebu, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 155, 1. 8. 2011., str. 13

11. Šta se ne smije zaboraviti, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 156, 1. 9. 2011., str. 3

12. Srbija mora skinuti efendi Mitin kaput, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 157, 1. 10. 2011., str. 3

13. Bošnjaci Sandžaka i Muftija Zukorlić, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 158, 1. 11. 2011., str. 3

14. Otvoreno pismo Revije Sandžak, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 159, 1. 12. 2011., str. 3

15. Sram te bilo Ivane Ivanoviću i onoga ko te posla, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 160, 1. 1. 2012., str. 3

16. Uvijek smo jednom polovinom u Sandžaku, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 160, 1. 1. 2012., str. 52-53.

17. Poziv i amnestija, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 161, 1. 2. 2012., str. 3

18. Panbošnjak, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 162, 10. 3. 2012., str. 3

19. Kome „Blic“ blica pred izbore, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 163, 25. 4. 2012., str. 3-5.

20.  Postizborna, viša i Božija matematika, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 164, 10. 6. 2012., str. 17

21. Sve žući, lažljiviji i manjetiražniji Blic, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 164, 10. 6. 2012., str. 18-19

22. Negativci mog sna o Bosni, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 169, 15. 1. 2013., str. 18-19

23. Vrijeme je za bosanski jezik, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 170, 15. 2. 2013., str. 33-34.

24. Turski Hijanet, www.sandzakpress.net/bosnjaci.net, 25. 2. 2013.

25. Kuda ide BDZ, www.sandzakpress.net, 6. 3. 2013.

26. Čaršijska kaldrma i seljačka pamet, Glas islama, 20. 3. 2013., br. 240.

27. Ko bi se radovao likvidaciji muftije Zukorlićawww.sandzakpress.netwww.sbk.eu.com , 29. 3. 2013.

28. Obraćanje predsjednika BDZ-a Jahje Fehratovića na izbornoj skupštini BDZ-a (expose), www.sandzakpress.net, 31. 3. 2013.

29. Šoićijada, www.sandzakpress.net, 29. 4. 2013.

30. Mali Radojica sa velikog tornja, www.sbk.eu.com, www.bosnjaci.net, www.bkz.org.rs, www.mesihat.org, www.sandzakpress.net, www.krajina.ba,  23. 9. 2013. Glas islama, Pan Bošnjak, krajin

31. Od Novog Pazara do Mesdžidul Harama (I), putopis sa hadža, www.sandzakpress.net, www.mesihat.org, www.bosnjaci.net, 7. 10. 2013.

32. Od Novog Pazara do Mesdžidul Harama (II), putopis sa hadža, , www.sandzakpress.net, www.mesihat.org, www.bosnjaci.net, 8. 10. 2013.

33. Rojevi bijelih pčela kruže oko Kabe, putopis sa hadža, , www.sandzakpress.net, www.mesihat.org, www.bosnjaci.net, 9.10. 2013.

34. Osvojenje Kabe, putopis sa hadža, www.sandzakpress.net, www.mesihat.org, www.bosnjaci.net, 11. 10. 2013.

35. U i oko Mesdžidul Harama, putopis sa hadža, www.sandzakpress.net, www.mesihat.org, www.bosnjaci.net, 29. 10. 2013.

36. Između selama muftije Zukorlića i građanske hrabrosti Fikreta Karčića, www.sandzakpress.net, www.mesihat.org, www.bosnjaci.net, 13. 10. 2013.

37. Sead Begović izgubljen između ljudi i zavičaja, www.sandzakpress.net, www.mesihat.org, www.bosnjaci.net, 3. 11. 2013.

 

VII. INTERVJUI

1. Dževad Jahić: Razgovor o romanu „Ustraga“, produkcija TV El-Kelimeh, 21. 11. 2010.

2. Zehnija Bulić: Razgovor sa književnikom, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 5. 2. 2011.

3. Sabahudin Gojak: Nasljeđe bošnjačko-islamske kulture u Prijepolju, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 13. 2. 2011.

4. Mevlud Dudić: Iskustvo življenja, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 20. 2. 2011.

5. Feriz Gegić: Koga ću ja da stavim u zatvor kada je ubica mrtav, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 150 1. 3.

2012., str. 14-15

6. Samir Tandir: Nema razlike između Miloševića i Tadića, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 150 1. 3. 2012., str. 34-36.

7. Džemo Graca: Sindikati i položaj radnika u Sandžaku, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 20. 2. 2011.

8. Admir Muratović: Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda BNV, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 5. 3. 2011.

9. Fehim Husković: Bošnjačko i sandžačko slikarstvo, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 13. 3. 2011.

10. Harun Crnovršanin: Sinovi Sandžaka i druge knjige, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 21. 3. 2011.

11. Abdulah Sidran: Razgovor sa Sidranom, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 28. 3. 2011.

12. Emir Elfić: Dezorijentirani i istrošeni političari postaju prošlost, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 151 1. 4. 2012., str. 32-33.

13. Alen Kalajdžija: Sehletul vusul i bosanski jezik, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 5. 4. 2011.

14. Mario Heinal: Iskustvo genocida i devedesete, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 15. 4. 2011.

15. Dragoljub Todorović: Politika i zločini devedesetih, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 16. 4. 2011.

16. Smail Čekić: Genocidi nad Bošnjacima, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 17. 4. 2011.

17. Amela Lukač-Zoranić: Takmičimo se sa Hardvardom, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 151 1. 5. 2011., str28- 26.

18.  Muhamed Mahmutović: Inad bosanskog goluba, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 11. 5. 2011.

19. Ejup Ganić: Sandžak je uvijek više davao nego što je primao, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 153, 1. 6. 2011., str. 28-31

20. Tarik Ramadan: Musliman na Zapadu, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 20. 5. 2011.

21. Ferid Muhić: Nikad dosta dobrote, ljepote i pameti¸ Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 154, 1. 7. 2011., str. 19-22. Hasan Nuhanović. Preživjeti genocid, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 2. 7. 2011.

23. Majke Srebrenice: Sanjamo kosti naših sinova, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 6. 7. 2011.

24. Sanel Papić: Vezane ruke bombarderu, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 21. 7. 2011.

25. Smailje Srdanović: Crnogorska kuća za Sandžaklije u Americi, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 25. 5. 2011.

26.  Reisul-ulema Mustafa ef. Cerić: Vrijeme uspravljanja, slobode i panbošnjačkog buđenja, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 155, 1. 8. 2011., str. 26-32.

27. Dževad Jahić: BANU će popuniti krupne praznine u našem naučnom životu, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 156, 1. 9. 2011., str. 32-35.

28. Sead Šaćirović: Autonomija Sandžaka je ostvarena, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 157, 1. 10. 2011., str. 36-39.

29. Muftija Zukorlić: Vrijeme je da se kriminalci istjeraju iz politčkog i javnog života Sandžaka, Glas Islama

30. Muftija Muamer ef. Zukorlić: Budućnost i jedinstvo Islamske zajednice važniji su mi od moje pozicije POBJEDA DOLAZI, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 158, 1. 11. 2011., str. 26-35

31. Hazbija Kalač: održali smo svojvrsni čas slobode, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 159, 1. 12. 2011., str. 30-34

32. Hako Duljević: Iznjedrit ćemo generacije koje neće respektirati ničiju čizmu, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 160, 1. 1. 2012., str. 38-45

33. Šerif Marukić: Rasim Ljajić i SDP žele da ugase TV Jedinstvo, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 161, 1. 2. 2012., str. 30-33.

34. Ahmet Ahmatović: Dijaspora je snaga Sandžaka, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 2. 3. 2012.

36. Sead Šaćirović: Ne plašim se prijatnji i politčkih pritisaka, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 6. 3. 2012.

37. Admir Muratović: Mi nudimo slobodu, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 162, 10. 3. 2012., str. 34-37.

38. Mirsad-ef. Bećirović: Gradimo dom za jetime, Revija Sandžak, Novi Pazar, broj 162, 10. 3. 2012., str. 48-51.

39. Emir Elfić: Osnivačka skupština GO BDZ-a, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 14. 3. 2012.

40.  Zijad Bećirović: IFIMESOVA istraživanja, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 13. 4. 2012.

41. Nedžad Latić: Panbošnjak i sandžačke vibracije, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 28. 4. 2012.

42. Muftija Zukorlić: Izborni rezultati, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, 15. 5. 2012.

43. Akademik Muhamed Filipović: U Sandžaku se rađa novi bošnjački duh, Pan Bošnjak, br. 6., avgust 2012, str. 46-55.

44. Rešad ef. Plojović: Problemi islamske vjeronauke, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, septembar 2012.

44. Mevlud Dudić i Hajro ef. Tutić: Devetnaest godina od osnivanja Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, Emisija Razgovor, TV SANDŽAK, novembar 2012.

 

VIII. INTERVJUI, EMISIJE SA JAHJOM FEHRATOVIĆEM

 1. FokusO bojkotu popisa, gosti Jahja Fehratović, Admir Muratović, Aida Ćorović, Fahrudin Kladničanin, TV Jedinstvo 7. 10. 2011.

 2. Intervju šefa Izbornog štaba predsjedničkog kandidata muftije Zukorlića, TV Jedinstvo 18. 4. 2012.

 3. Za gutljaj ili dva pristali su da crkavaju od žeđi naredne četiri godine, Revija Sandžak, br__, 27. 6. 2012.

 4. Intervju predsjednik BKZ-a Jahja Fehratović, TV Sandžak, 22. 9. 2012.

 5. Intervju dana dr. Mustafa Fetić i mr. Jahja Fehratović, TV Sandžak 24. 1. 2013.

 6. Emisija Pretres gost Jahja Fehratović, TV Sandžak 10. 5. 2013.

 7. Intervju dana dr. Jahja Fehratović, TV Sandžak 5. 8. 2013.

 8. Autonomija, povezivanje Bošnjaka svijeta i EU su temelji našeg programa, PanBošnjak, br.

 

IX.      LEKTURA

 

 1. KURDIĆ, Šefik: Islamski Bonton, El-Kelimeh, Novi Pazar 2007.

 2. TOPOLJAK, Sulejman: Zekat i sadakatul-fitr,, El-Kelimeh, Novi Pazar 2007.

 3. NAIK, Zakir: Odgovori na zablude o islamu, El-Kelimeh, Novi Pazar 2007.

 4. HALID, Amr: Namjesnik na Zemlji, El-Kelimeh, Novi Pazar 2007.

 5. HALID, Amr: Spoznaj sebe i kosmos..., El-Kelimeh, Novi Pazar 2007.

 6. HALID, Amr: U Tvoje ime živimo, El-Kelimeh, Novi Pazar 2007.

 7. HALID, Amr: Halife Allahovog Poslanika, El-Kelimeh, Novi Pazar 2007.

 8. -+HALID, Amr: Moral vjernika, El-Kelimeh, Novi Pazar 2007.

 9. EL-BUTI, Muhammed Seid: Shvatanje korijena života, El-Kelimeh, Novi Pazar 2007.

 10. ZAHIROVIĆ, Munir: Pod Allahovim okriljem I, El-Kelimeh, Novi Pazar 2007.

 11. ZAHIROVIĆ, Munir: Pod Allahovim okriljem II, El-Kelimeh, Novi Pazar 2007.

 12. EL-GAZALI: Posljedice mržnje, srdžbe i zavisti, El-Kelimeh, Novi Pazar 2007.

 13. SEDIĆ, Fuad: Ogranci imana, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 14. EL-BAŠA, Abdurrahman Ra'fet: Iz života ashaba, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 15. KURDIĆ, Šefik: Snovi i njihova značenja, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 16. MAHMUD, Ali: Osnovi islamske pedagogije, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 17. SMAILOVIĆ, Fahrudin: Islamsko komuniciranje u savremenom dobu, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 18. MURATOVIĆ, Admir: Medinska povelja i ljudska prava, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 19. MUSA, Sanin: Preporod duša, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 20. TOPOLJAK, Sulejman: Halal i haram u ishrani, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 21. KURDIĆ, Šefik: Muslimanska lijepa imena i njihova značenja, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 22. ASAD, Muhamed: Orijent bez romanitke, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 23. HALID, Amr: Čestitim mladićima i djevojkama, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 24. HALID, Amr: Otvorili su dušu i srce, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 25. ZUKORLIĆ, Mensur: Muslimanska lijepa imena, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 26. ILMUDIN za osmi razred osnovne škole, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 27. KURDIĆ, Šefik: Poslanikove metode u pozivanju u vjeru, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 28. ES-SURUDŽI, Halid Hamid: Poslanikove oporuke ženama, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 29. SEDIĆ, Fuad: Mali predznaci Sudnjeg dana, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 30. EL-KANDEHLEVI, Muhammed Zekerijja: Vrijednosti ramazana, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 31. ČAJLAKOVIĆ, Sulejman: U traganju za srećom, El-Kelimeh, Novi Pazar 2008.

 32. KHALIL, Fajez: Svjedok historije, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 33. TOPOLJAK, Sulejman: Savremena fikhska pitanja, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 34. KURDIĆ, Šefik: Islamski Bonton, III izdanje,  El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 35. El-Karni, Aid: Muhammed, a.s., kao da ga vidiš, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009, II izdanje

 36. KURDIĆ, Šefik: Bračni i porodični odnosi u islamu, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 37. KURDIĆ, Šefik: Tefsir Jasina, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 38. EŠ-ŠEHAVI, Medždi Muhammed: Zavist i urok otrovi duše, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 39. RAMIĆ, Šukrija: Knjiga za žene – fetve i savjeti,  El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 40. MUSA, Sanin: 100 naljepših dova, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 41. BEGOVIĆ-LIČINA, Šefka: Duša u leptiru, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 42. KORKUT, Besim: Prijevod značenja Kur'ana, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 43. EL-BEJUMI, Muhammed Redžeb: Salahudin Ejubi, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 44. NAIK, Zakir: Odgovori na zablude o islamu I, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 45. NAIK, Zakir: Odgovori na zablude o islamu II, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 46. KURDIĆ, Šefik: Metode ashaba u prenošenju istine, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 47. KUTB, Muhammed Ali: Četiri fikhska velikana, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 48. PLOJOVIĆ, Rešad: Kako i gdje dati zekat i sadakatul-fitr, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 49. ISLAMOVIĆ, Sead: Pitanja i odgovori o tevhidu, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 50. EŠ-ŠUVEJHI, Umu Hafsa: Održavanje rodbinskih veza, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 51. HALILOVIĆ, M. Esmer: Vrijednosti i ljekovitost Zemzem-vode, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 52. TALIB, Nesiba Mahmud: 250 pitanja i odgovora o Muhammedu, a.s., El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 53. SULEJMAN, Suhbi: Poslanikovi savjeti djevojkama, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 54. SEDIĆ, Fuad: Četrdeset odabranih hadisa, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 55. EL-AMUŠ, Bessam: Odgoj djeteta kroz pitanja i odgovore, El-Kelimeh, Novi Pazar 2009.

 56. ET-TAHTAVI, Ali Ahmed: Sretan brak i prava supružnika, El-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

 57. HALID, Amr: Pouke i savjeti iz kazivanja o Vjerovjesnicima, El-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

 58. HODŽIĆ, Vehbija: Islam u svjetlu nauke i filozofije, El-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

 59. MEĐEDOVIĆ Avdo: Ženidba Smailagić Meha, Edicija DOST, EL-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

 60. PRAMENKOVIĆ, Almir: Isa/Isus u Kur'anu i Bibliji, El-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

61.     HANGI, Antun: Život i običaji muslimana, Edicija DOST, EL-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

 1. KURDIĆ, Šefik: Apokrifni hadisi, El-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

 2. ET-TIRMIZI, Ebu Isa: Tirmizijina zbirka hadisa, I tom, El-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

 3. ET-TIRMIZI, Ebu Isa: Tirmizijina zbirka hadisa, II tom, El-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

 4. ET-TIRMIZI, Ebu Isa: Tirmizijina zbirka hadisa, III tom, El-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

 5. ET-TIRMIZI, Ebu Isa: Tirmizijina zbirka hadisa, IV tom, El-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

 6. ET-TIRMIZI, Ebu Isa: Tirmizijina zbirka hadisa, V tom, El-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

 7. ET-TIRMIZI, Ebu Isa: Tirmizijina zbirka hadisa, VI tom, El-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

 8. ET-TIRMIZI, Ebu Isa: Tirmizijina zbirka hadisa, VII tom, El-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

70.  MULABDIĆ: Edhem: Zeleno busenje/Pripovijetke, Edicija DOST, Knjiga treća, EL-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

 

IX. SARADNJA U PERIODICI

 KONTURE (ZAGREB), BEHAR (ZAGREB), URBANI VRAČEVI (KNIN), GODIŠNJAK BZK ²PREPOROD² (SARAJEVO), BLAGAJ (SARAJEVO), ISTRAŽIVANJA (MOSTAR), MOST (MOSTAR), ALBUM (SARAJEVO), WALTER (SARAJEVO), STUDENT (SARAJEVO) BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK (BEOGRAD), KORACI (KRAGUJEVAC), LIPAR (KRAGUJEVAC), NAŠ TRAG (VELIKA PLANA), SENT (NOVI PAZAR), ECKERMANN (NOVI PAZAR), PANOPTIKUM (NOVI PAZAR), GLAS SANDŽAKA (NOVI PAZAR),  GLAS ISLAMA (NOVI PAZAR),  POLJE (BIJELO POLJE), REVIJA SANDŽAK (NOVI PAZAR), PANBOŠNJAK (NOVI PAZAR), E-NOVINE (BEOGRAD), BOŠNJACI.NET (NJUJORK)

 

X. ZBORNICI

1. ZBORNIK POEZIJE I KRATKE PROZE MLADIH AUTORA SA PROSTORA BIVŠE JUGOSLAVIJE RUKOPISI 26, PANČEVO 2003.

2. ZBORNIK KRAGUJEVAČKA KNJIŽEVNA NEDELJA (GENERACIJA BEZ PASOŠA), PRVI  FESTIVAL MLADIH PISACA BIVŠE SFRJ, KRAGUJEVAC 2004.

 

XI. ANTOLOGIJE

 

1. Zalihić, Almir: GOSPODARI BALANSIRANJA (ANTOLOGIJA SANDŽAČKE PROZE), Zalihica, SARAJEVO 2006.

 

XII. STUDIJSKA PUTOVANJA/NAUČNI SKUPOVI/TRIBINE

 

1.      Tromjesečni studijski boravak na Martin-Luter-Universität HALLE-WITTENBERG, Halle, Deutchland, april-juni 2005. godine.

2.      Radionica o političkom izvještavanju, OSCE, Beograd, Srbija. 25-29. septembar, 2006.

3.      Naučna konferencija: 46. Internationale Hochshulewoche, «Inklusion und Exklusion auf dem Westbalkan», Südosteurope-Gesellshcaft und Akademie für Politische Bildung, München-Tutzing, Deutchland, 9-13. oktobar, 2006.

4.      Dvogodišnji boravak i rad na osnivanju prve katedre bosnistike izvan govornog područja bosanskoga jezika na Trakijskom univerzitetu, Jedrene, Turska, 2008-2009. godine.

5.      Historijski i kulturološki procesi u Sandžaku/Staroj Raškoj, Prijepolje, 3-4. 12. 2010.

6.      Sandžačko pitanje, Sarajevo 2. 7. 2011.

7.      Obrazovanje u Sandžaku, Novi Pazar 15. 1. 2012.

8.      Mediji u Sandžaku – 80 godina novinarstva u Sandžaku, Novi Pazar 1. 2. 2012.

9.      First International conference in Lenguage and Literature Studies LANGUAGE, LITERATURE, CULTURE – STATUS AND TRENDS AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY (Prva internacionalna konferencija filoloških studija – JEZIK, KNJIŽEVNOST I KULTURA STATUS I TRENDOVI NA POČETKU 21 VIJEKA) Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru 9-10. 11. 2012. godine – podnosilac referata (Individualnost i integriranost sandžačkobošnjačke književnosti unutar korpusa bošnjačke književnosti).

10.  Naučni simpozij SANDŽAK IZMEĐU 1912. I 2012. EMANCIPACIJA ILI OKUPACIJA (NVS u partnerstvu sa IUNP, BKZ, BNV, ZSD I LZS, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, 20-21. 11. 2012. godine – podnosilac referata (Književnost Bošnjaka u Sandžaku).

11.  ULOGA BOŠNJAČKE KULTURNE ZAJEDNICE U EMANCIPACIJI BOŠNJAKA, (Okrugli sto u organizaciji BKZ), IKC „Altun alem“, Novi Pazar 21. 12. 2012.

12.  Okrugli sto 550 GODINA OD PROLASKA MEHMEDA FATIHA KROZ SANDŽAK (u organizaciji BKZ), 24. 5. 2013. – podnosilac referata (Uloga sultana Mehmeda el-Fatiha u kulturno-civilizacijskom određenju Bošnjaka Sandžaka)

13.   STO GODINA OD ROĐENJA ĆAMILA SIJARIĆA, (tribina u organizaciji BKZ), IKC „Altun alem“, Novi Pazar 10. 9. 2013. – podnosilac referata (Zavičajni motivi u poeziji Ćamila Sijarića)

14.  5. MEĐUNARODNI KONGRES DRUŠTVENIH NAUKA NA BALKANU, Sakarya Universitisi/Internacionalni univerzitet u Novome Pazaru, Novi Pazar 2-7. juni 2013. – podnosila referata (Refleksije osmanlijske književnosti na sandžačkobošnjačku književnosti)

15.  Okrugli sto DVADESET GODINA SANDŽAČKOG MEŠIHATA (U organizaciji IzuS), Novi Pazar 30. 10. 2013. – podnosilac referata (Kulturnocivilizacijski doprinos Sandžaku muftije Zukorlića)