FILOLOŠKE NAUKE

 

Departman za filološke nauke čine tri katedre:

  1. Srpski/Bosanski jezik i književnost
  2. Engleski jezik i književnost (Anglistika)i
  3. Nemački jezik i književnost (Germanistika)

Svi studijski programi organizovani su u vidu četvorogodišnjih studija (VIII semestara)