Smjer za Ekonomiju

Kreativna radionica za izradu biznis plana - Video

 

Studijski program osnovnih akademskih studija Ekonomije sadrži sve elemente utvrđene zakonom. Studije se izvode u toku četiri školske godine, odnosno osam semestara, a ukupan obim studija je 240 ESPB. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave, samostalnog rada, kolokvijuma, ispita, stručne prakse i završnog rada. Na ovaj studijski program moguće je preći sa sličnih ili srodnih oblasti studija uz polaganje diferencijalnih ispita i stečenih 37 bodova po godini.

Studijski program je skup obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbjeđuju neophodna znanja i vještine za sticanje odgovarajućeg akademskog zvanja. Nastava pojedinačnih predmeta se izvodi u toku jednog semestra.

Osnovna svrha studijskog programa ekonomije je da obrazuje kvalitetne i kompetentne kadrove koji nose stručni naziv ekonomista. Studijski program ima svrhu da završenim studentima osnovnih studija pruži sve elemente potrebne da kvalitetno obavljaju poslove srednjeg nivoa upravljanja u različitim organizacijama, razumijevanje i analizu finansijskih izveštaja te primjenu teorijskih znanja iz preduzetništva i poslovne ekonomije u praksi.

Zvanje ekonomista omogućava rad u najširem spektru privrednih, naučnih, vladinih i nevladinih organizacija. Svrha programa ekonomije je objedinjavanje aplikativnih i fundamentalnih znanja iz ekonomije, koja studentu omogućavaju zapošljavanje u struci nakon završenih osnovnih studija ili nastavak obrazovanja na nivou diplomskih akademskih studija, u okviru iste ili neke od srodnih oblasti, na našem ili nekom drugom univerzitetu.

Ciljevi studijskog programa obuhvataju:

 • usmjeravanje studija ka sticanju znanja i vještina potrebnih za profesionalno obavljanje poslova iz oblasti ekonomije
 • sticanje znanja i vještina na osnovu kojih će svršeni studenti biti osposobljeni za rad na odgovarajućim mjestima u javnom ili privatnom sektoru
 • omogućavanje studentima da prošire svoja znanja po sopstvenom izboru i da se na taj način uže specijalizuju
 • stručno osposobljava studenta da aktivno učestvuje u procesima ekonomske tranzicije i da svoj doprinos ekonomskom razvoju zemlje
 • neprekidan i sistematski rad na unapređenju studjskih programa
 • sticanje znanja stranog (engleskog) jezika, koje omogućava lakše praćenje međunarodnih ekonomskih tokova kao i strane stručne i naučne literature i dalje usavršavanje u okviru različitih stručnih i naučnih programa, koji se izvode na engleskom jeziku;
 • sticanje teorijskih znanja iz različitih oblasti (statistika, matematika, informatika, mikroekonomija, makroekonomija, finansije, računovodstvo, bankarstvo, preduzetništvo, menadžment itd.), koja su neophodan preduslov za savlađivanje teorijskih i praktičnih problema iz oblasti ekonomije;
 • sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina iz niza različitih područja, kojima se bavi ekonomija i srodne nauke, čime se obezbjeđuje postizanje kompetencija i akademskih vještina za razumijevanje i rješavanje različitih ekonomskih i drugih problema;
 • sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina iz oblasti ekonomije (kroz različite vidove nastave i stručnu praksu), čime se obezbjeđuje postizanje kompetencija i akademskih vještina neophodnih za uspešan rad u spomenutim oblastima;
 • razvoj sposobnosti za rad u različitim vrstama ekipa ili timova (kroz zajedničke zadatke, nastavu i projekte grupa studenata), razvoj kreativnih sposobnosti i kritičkog odnosa prema rezultatima rada;
 • sticanje osnove za dalje obrazovanje na višim nivoima studija.

Studijski program Ekonomija

Knjiga predmeta