Nastavno osoblje

DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE

Profesori na ovom departmanu su:

BEĆIR B. KALAČ

ELMA ELFIĆ ZUKORLIĆ

MEHMED N. META

DRAGIŠA M. RANĆIĆ

ŠEMSUDIN A. PLOJOVIĆ
SUAD N. BEĆIROVIĆ
HALID F. KURTOVIĆ
DRAGAN P. ŠKOBALJ
ENIS UJKANOVIĆ

RASIM Z. DACIĆ

VEDA N. KILIBARDA

ADMIR M. MURATOVIĆ

MIRSAD A. NUKOVIĆ

AZRA ĆATOVIĆ

AMELA AHMATOVIĆ

TATJANA TOMOVIĆ

DŽENIS BAJRAMOVIĆ

IRMA MAŠOVIĆ

MINETA ŠAĆIROVIĆ

 

Ovdje možete pogledati KNJIGU NASTAVNIKA