Desktop virtualizacija

Računarski centar je u jednoj od učionica na univerzitetu za održavanje nastave na računarima uveo sistem Desktop virtualizacije. Na taj način je omogućena upotreba jednog računara od strane više korisnika, s tim što svaki korisnik treba imati svoje periferije.

Sistem funkcioniše preko uredjaja N-computing L-series. Ovaj uredjaj se sa jedne strane vezuje sa centralnim računarom preko mrežnog kabla, a sa druge strane se na njega povezuju periferni uredjaji: monitor, tastatura i miš. Na taj način svaki od uredjaja se ponaša kao jedan samostalan desktop računar, pa se od jednog kućišta može dobiti više virtualnih kompjutera.