YoutubeObavještenja
Predavanja iz Morfologije 1 i Lingv.stilistike 1 i Usmeni dio ispita iz Morfol. 1 i 2 i L.st.1 i 2 Predavanja iz Sintakse 1 i Semantike Pomjeren termin predavanja iz predmeta Radno pravo Predavanja iz Uvoda u studije engl. knjiž., Angloameričke knjiž. i vježbe iz Savr. eng. jezika 3 i 5 Predavanja iz Savremenog engleskog jezika 5 i Književnih sadržaja u nastavi engleskog jezika Predavanja iz Uvoda u teoriju književ. i Savremene bošnjačke književnosti I polovine 20. vijeka Predavanja iz UVODA U OPŠTU LINGVISTIKU Predavanja iz Savremenog engleskog jezika 5 i Književnih sadržaja u nastavi engleskog jezika Otkazana predavanja iz Uvoda u građansko pravo i Radnog prava Predavanja iz Nemačke književnosti 1,3 i 5, Savremenog nemačkog jezika 7 i Kulture zemlje POVODOM "DANA SANDŽAKA" UNIVERZITET NEĆE RADITI U PONEDJELJAK 21.11.2016. GODINE Predavanja iz Uvoda u studije engl. knjiž., Angloameričke knjiž. i vježbe iz Savr. eng. jezika 3 i 5 Raspored predavanja za Nemački jezik 1,3 i 5 - Gramatika i Savremeni nemački jezik 1,3 i 5 Pomeren termin predavanja za Opštu istoriju države i prava Pomeren termin predavanja za Radno pravo Predavanja iz Metodike nastave engleskog/nemačkog jezika I i Jezika u kontaktu Predavanja iz predmeta Uvod u opštu lingvistiku Usmeni dio ispita iz Maloletničkog prestupništva, Viktimologije i Kriminologije REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA UVOD U GRAĐANSKO PRAVO, STVARNO PRAVO, POSL. PRAVO i GRAĐ. PROC. PRAVO Predavanja iz Uvoda u studije eng. knjiž., Angloameričke knjiž. i lektorske vježbe iz SEJ 3 i 5 Usmeni deo ispita iz Metodike engl. jez. 1 i 2, Metodike nemačkog jez. 1 i 2 i Jezika u kontaktu RASPOREDI PREDAVANJA NEMAČKI JEZIK – GRAMATIKA 1, 3 i 5 I SAVREMENI NEMAČKI JEZIK 1, 3 i 5 Predavanja iz Osnova forenzike Usmeni dio ispita iz Savremene bošnjačke književnosti I i II polovine XX v. i Uvoda u teoriju knjiž. Predavanja iz Uvoda u teoriju književnosti i Savremena bošnjačka književnost I polovine XX vijeka

Članstvo