Hrid 2011

STUDENTSKA KOLONIJA

HRID 2011.

U eko naselju Hrid, u periodu od 16.-23.06.2011., održana je  III medjunarodna studentska likovna kolonija u organizaciji PK Hrid i Kulturnog centra Departmana umetnosti  Internacionalnog univerziteta iz Novog Pazara. Ove godine uzeli  su učešće profesori i studenti sa  Likovnih akademija iz Turske – Gazija univerzitet iz Ankare,Karataj i Seldžuk univerziteti  iz Konja, Tetova, Prištine, Cetinja, Beograda i Novog Pazara.

Likovni susreti akademija su osnovani sa jednim ciljem, a to je promovisanje i povezivanje mladih autora, različitih kulturnih, etničkih i drugih specifičnosti. Osim toga, jedna od bitnih aktivnosti je vodjenje debata o umetnosti danas i savremenim tendencijama kod nas i u svetu, kao i inovacije u obrazovnom procesu, unapredjivanje nastave i razmenjivanje iskustava između profesora, asistenata i studenata. Ovi susreti uvek otvore novu mogućnost za razmenu studenata i profesora i to je jedna od najznačajnijih mogućnosti koju otvaraju likovni susreti.

Biti deo III međunarodne studentske likovne kolonije, u ovom prelepom prirodnom ambijentu, je pravi izazov za svakog umetnika i prilika da na najbolji način predstavi sebe i svoju likovnu akademiju.