Hrid 2010

STUDENTSKA KOLONIJA

PSK Hrid u saradnji sa Kulturnim centrom Internacionalnog univerziteta organizuje svake godine studentsku koloniju, gdje okuplja profesore i studente Likovnih akademija iz regiona.

Ove godine učesnici su bili iz Sarajeva, Beograda, Tetova, Skoplja, Niša i Novog Pazara.

Мjesto: Eko planinarsko naselje Hrid/Plav