Aktuelno

___________________________________________________________

11.10.2010.  
UPOZNAJTE  Career center 
_______________________________________________ 

Departman za prirodno-tehničke nauke

Prva studijska godina
09 -10 h
sala Career Centra
________________________________

Departman za ekonomiju

Prva studijska godina
11 -12 h
sala Career Centra

________________________

Departman za pravo

prva studijska godina
13 -14 h
sala Career Centra

_________________________

 

 

domaćin: 
Džemail Zornić,
menadžer Career centra