Izdavački centar

Izdavački centar ima za cilj da pruži podršku naučno-nastavnom radu Univerziteta u Novom Pazaru, ali i drugim naučnim i visokoškolskim institucijama, kao i da afirmiše nauku i naučno istraživački rad u naučnim oblastima koje se izučavaju na Internacionalnom univerzitetu. Od samog svog osnivanja Izdavački centar publikuje i časopis za nauku, kulturu i umjetnost „Univerzitetska misao“ u kom svoje naučne radove objavljuju kako renomirani univerzitetski profesori, tako i mladi istraživači.

Publikacije univerziteta

e.izazovi-logo.jpg

Časopis “Studentski izazovi”

Picture2.jpg

Konferencije na univerzitetu​