Biblioteka

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA

 

Posjetite Web aplikaciju za pretragu knjiga u Univerzitetskoj biblioteci

 

 
 
 
Bibliotekar: Aznaida Nicević 

Univerzitetska biblioteka U okviru aktivnosti Bibliotečko-informativnog centra, Univerzitetska bibloteka je osnovana u toku akademske 2002/03. godine.Početak njenog rada vezuje se za održavanje prvog Sajma knjiga na ovim prostorima. Tom prilikom su u Velikoj sali Univerziteta, svoju djelatnost predstavile oko tridesetrenomiranih izdavačkih kuća iz Srbije, Crne Gore, BiH, Hrvatske, Makedonije i drugih zemalja u okruženju.

Danas Bibiloteka Univerziteta u Novom Pazaru broji više od 10.000 naslova.Bibliotečki fond čini bogata i dragocjena literatura različitih žanrova – stručna djela i publikacije, beletristika, monografije, zbirke enciklopedija, rječnici, časopisi, itd.

Jedan broj naslova predstavlja raritetne i izuzetno vrijedne primjerke stručnih i drugih djela, koja su od naročitog značaja za kvalitetno obrazovanje i usavršavanje studenata osnovnih i postdiplomskih studija.

Nakon posjete 54. Medjunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, u oktobru 2009., Univerzitetska biblioteka je obogaćena sa preko 150 vrijednih naslova za potrebe nastavne aktivnosti na Univerzitetu. Knjige su izabrane od strane profesora i asistenata svih departmana.

Evidencija knjiga u biblioteci je automatizovana pomoću informacionog sistema koji, pored mnogih dobrih strana, omogućava veoma brzu pretragu knjiga.

Postojeći bibliotečki fond Univerzitetske biblioteke, nastao je zahvaljujući vrijednim donacijama uglednih univerzitetskih profesora, kulturnih poslenika, brojnih intelektualnih pregalaca raznih stručnih i obrazovnih profila, kao i samih studenata. Značajan broj naslova u ovom fondu predstavlja produkt intenzivne saradnje Univerziteta u Novom Pazaru sa naučnim i kulturnim ustanovama i institucijama u zemlji, kao i sa stranim konzularnim i diplomatskim predstavništvima u Beogradu.

Biblioteka posjeduje i čitaonicu sa 100 mjesta za učenje. U prostorijama biblioteke nalazi se nekoliko računara stavljenih na raspolaganje studentima koji koriste biblioteku i čitaonicu, kako bi mogli da ostvare svoje potrebe vezane za učenje pomoću računara ili Interneta.

SPISAK KNJIGA U BIBLIOTECI