Pravna služba

Pravna služba

Sekretari zajedničkih službi: dipl.pravnik Sead Trtovac i Msc Edina Kočan


Poslovi koje obavlja pravna služba UNP-a su:

  • Rad i radni odnosi

  • Arhiva Univerziteta

  • Prepisi sa drugih visokoškolskih ustanova na UNP
  • Zahtevi studenata po svim osnovama
  • Ugovori
  • Provera verodostojnosti diploma stečenih na UNP-u
  • Izdavanje potvrda