Raspored ispita


Ispitni rok
  • 2008/2009
  • 2009/2010
  • 2010/2011
  • 2011/2012
  • 2012/2013
  • 2013/2014
  • 2014/2015
  • 2015/2016
  • 2016/2017
  • 2017/2018

Štampaj

1 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Historija književnog jezika sa staroslovenskim jezikom - BOA06 22.06.2017 10:00:00
Uvod u opštu lingvistiku - BOA04 27.06.2017 09:00:00
Uvod u svetsku književnost - BOA01 19.06.2017
20.06.2017
13:00:00
14:00:00
Uvod u opštu informatiku - IOA04 19.06.2017 10:00:00
Engleski jezik 1 - BOA05 28.06.2017 12:00:00
Fonetika i fonologija - BOA07 23.06.2017 12:00:00
Engleski jezik 2 - BOA08 28.06.2017 12:00:00
Norma i kultura standardnog jezika - BOA09 28.06.2017 10:00:00
Etika i estetika - UOA04 21.06.2017 10:00:00
Kultura govora - LOA10 24.06.2017 10:00:00
Usmena književnost - 1112317 29.06.2017 10:00:00
Uvod u teoriju književnosti - BOA03 28.06.2017 13:30:00
2 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Historijska gramatika južnoslovenskih jezika - BOA21 22.06.2017 10:00:00
Engleski jezik 4 - BOA22 20.06.2017 11:00:00
Usmena književnost - 1112317 29.06.2017 10:00:00
Opšta pedagogija - VOA01 29.06.2017 13:00:00
Engleski jezik 3 - BOA16 20.06.2017 11:00:00
Opšta psihologija - LOA06 19.06.2017
20.06.2017
12:00:00
08:00:00
Novija bošnjačka književnost - 1112423 29.06.2017 10:00:00
Morfologija 2 - BOA19 28.06.2017 10:00:00
Morfologija 1 - BOA13 28.06.2017 10:00:00
Historijska gramatika - BOA60 22.06.2017 10:00:00
3 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Sintaksa 1 - BOA25 22.06.2017 10:00:00
Sintaksa 2 - BOA31 22.06.2017 10:00:00
Metodika nastave 1 - BOA27 23.06.2017 11:00:00
Metodika nastave 2 - BOA34 23.06.2017 11:00:00
Kultura govora - LOA10 24.06.2017 10:00:00
Uvod u pedagošku psihologiju - LOA25 22.06.2017 11:00:00
Književnost za decu - VOA20 19.06.2017
20.06.2017
11:00:00
14:00:00
Savremena srpska književnost prve pol.20 veka - 1513532 19.06.2017
20.06.2017
13:00:00
14:00:00
Savremena srpska književnost druge pol.20 veka - 1513638 19.06.2017
20.06.2017
13:00:00
14:00:00
Historija bosanskog književnog jezika 2 - BOA77 22.06.2017 10:00:00
Metodika upoznavanja okoline - VOA31 23.06.2017 13:00:00
4 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Semantika - BOA38 22.06.2017 11:30:00
Metodika nastave 1 - BOA27 23.06.2017 11:00:00
Metodika nastave 2 - BOA34 23.06.2017 11:00:00
Bošnjačko-sandžačka književnost - 1114744 29.06.2017 10:00:00
Dijalektologija sa akcentologijom - BOA45 27.06.2017 12:00:00