Raspored ispita


Ispitni rok

Štampaj

1 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Fonetika i fonologija - BOA07 27.10.2017 13:30:00
Historija književnog jezika sa staroslovenskim jezikom - BOA06 03.11.2017 13:00:00
Uvod u teoriju književnosti - BOA03 27.10.2017
30.10.2017
10:30:00
15:30:00
Uvod u svetsku književnost - BOA01 02.11.2017
03.11.2017
10:30:00
14:30:00
2 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Historijska gramatika južnoslovenskih jezika - BOA21 03.11.2017 13:00:00
Novija bošnjačka književnost - 1112423 26.10.2017 11:00:00
3 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Sintaksa 1 - BOA25 03.11.2017 12:00:00
Savremena srpska književnost druge pol.20 veka - 1513638 02.11.2017
03.11.2017
10:30:00
14:30:00
Sintaksa 2 - BOA31 03.11.2017 12:00:00
4 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Semantika - BOA38 03.11.2017 13:00:00