Usmeni dio ispita iz Uvoda u građansko pravo, Građansko procesno pravo, Stvarno pravo i Poslovno pravo će se održati u petak 09.02.2018. godine sa početkom u 1300 časova.

Youtube