Usmeni dio ispita iz Lingvističke stilistike 1 i 2 i Morfologije 1 i 2 će se održati u ponedjeljak i utorak 12. i 13. februara. Ispit iz Lingvističke stilistike će se održati u ponedjeljak 12. februara sa početkom u 12 časova, a ispit iz Morfologije u utorak 13. februara sa početkom u 12 časova.

Youtube