Usmeni dio ispita iz Morfologije 1 i 2 i Lingvističke stilistike 1 i 2 će se održati u srijedu 04.10. 2017. godine sa početkom u 1600 časova

Youtube