Usmeni dio ispita iz Fonetike i Sintakse će se održati u srijedu 04.10.2017. godine sa početkom u 1200 časova.

Youtube