Raspored nastave za studente Nemačkog jezika i književnosti

 

I stidijska godina

 

Nastavni predmet i nastavnik

PON

UTO

SRE

CET

PET

SUB

Napomena

Engleski jezik 1 - BOA05

 

Vježbe pocev od:  11.10.2017.

   

09:00h

       

Nemački jezik 1-gramatika - GOA02

 

Vježbe pocev od: 11.10.2017.

   

11:00h

       

Savremeni nemački jezik 1 - GOA01

 

Predavanja pocev od:  19.10.2017.

     

15:00h

15:00h

   

Vježbe pocev od:  9.10.2017.

08:30h

           

Vježbe pocev od: 9.10.2017.

10:30h

           

Vježbe pocev od: 9.10.2017.

12:30h

           

Uvod u opštu lingvistiku - BOA04

 

Predavanja pocev od:  3.10.2017.

 

08:30h

         

Uvod u teoriju književnosti - BOA03

 

Predavanja pocev od: 30. i 31.10.2017.

08:30 10:00          

Vježbe pocev od:  6.10.2017.

       

11:00h

   

Istorija klasične nemačke filozofije

 

 

12:30

 

 

 

 

Predavanja pocev od: 04.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

II studijska godina

 

Nastavni predmet i nastavnik

PON

UTO

SRE

CET

PET

SUB

Napomena

Savremeni nemački jezik 3 – GOA13

 

Predavanja pocev od:

             

Vježbe pocev od: 9.10.2017.

10:00h

           

Vježbe pocev od: 2.10.2017.

 

09:45h

         

Nemački jezik 3 – gramatika

 

Predavanja pocev od:

 

 

 

 

 

 

 

Vježbe pocev od:  4.10.2017.

 

 

08:30h

 

 

 

 

Opšta pedagogija

 

Predavanja pocev od: 03.10.2017.

 

11:30h

 

 

 

 

 

Vježbe pocev od:  12.10.2017.

 

 

 

10:00h

 

 

 

Engleski jezik 3

 

 

 

 

 

 

 

Vježbe pocev od:  12.10.2017.

 

 

 

12:00h

 

 

 

Nemačka književnost 1

 

Predavanja pocev od: 12.10.2017.

 

 

 

 

10:00h

 

 

Vježbe pocev od:  9.10.2017.

08:30h

 

 

 

 

 

 

 

III studijska godina

 

Nastavni predmet i nastavnik

PON

UTO

SRE

CET

PET

SUB

Napomena

Nemačka književnost 3 - GOA27

 

Predavanja pocev od:

             

Vježbe pocev od: 11.10.2017.

   

12:30h

       

Nemački jezik 5-gramatika - GOA26

 

Predavanja pocev od:  19.10.2017.

     

12:00h

12:00h

   

Savremeni nemački jezik 5 - GOA25

 

Vježbe pocev od:  3.10.2017.

 

08:30h

         

Vježbe pocev od:

   

10:30h

       

Vježbe pocev od: 09.10.2017.

14:00h

           

Metodika nastave stranih jezika 1 - GOA28

 

Predavanja pocev od: 16.10.2017.

14:45h

           

Vježbe pocev od: 03.10.2017.

 

10:15h

         

Kultura zemlje - 1214854

 

Predavanja pocev od:

 

 

 

 

 

 

 

Vježbe pocev od: 03.10.2017.

 

12:00h

 

 

 

 

 

 

IV studijska godina

 

Nastavni predmet i nastavnik

PON

UTO

SRE

CET

PET

SUB

Napomena

Savremeni engleski jezik 7

 

Predavanja pocev od:  19.10.2017.

     

12:00h

12:00h

   

Vježbe pocev od: 03.10.2017.

 

11:00h

 

 

 

 

 

Vježbe pocev od: 09.10.2017.

08:30h

 

 

 

 

 

 

Vježbe pocev od: 09.10.2017.

10:30h

 

 

 

 

 

 

Istorija nemačkog jezika 1 - GOA39

 

 

 

 

 

 

 

Predavanja pocev od:  19.10.2017.

 

 

 

15:00h

09:00h

 

 

Metodika vaspitno-obrazovnog rada - VOA51

 

Predavanja pocev od:  14.10.2017.

 

 

 

 

10:00h

 

 

Vježbe pocev od:

 

 

 

 

 

 

 

Poslovni nemački jezik – GOA51

 

Predavanja pocev od: 12.10.2017.

 

 

 

16:00h

 

 

 

Vježbe pocev od: 09.10.2017.

13:00h

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube