Vaspitač  dece  predškolskog  uzrasta

 

Raspored nastave za  I  semestar - I godina

 

Broj

Naziv predmeta

Ime i prezime profesora

Dan  i vreme

Napomena

1.

Opšta pedagogija

2/2

predavanja

Utorak 11:30- 13h

 

Počev od 03.10.2017.

vežbe

Četvrtak 10- 11:30h

 

Počev od 12.10.2017.

2.

Sociologija

2/0

predavanja

Ponedeljak 13:30- 16:30h

 

Od 02.10.2017. Svake druge sedmice

3.

Informatika

2/2

predavanja

Četvrtak 11:30-13:00

 

Počev od 05.10.2017.

4.

Engleski jezik I

2/0

predavanja

Sreda 11:30– 13h

 

Počev od 04.10.2017.

5.

Predškolska pedagogija

2/3

predavanja

Utorak 10 – 11:30h

 

Počev od 03.10.2017.

vežbe

Sreda 9:00 – 11:15h

Počev od 04.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspored nastave za  III semestar - II godina

 

Broj

Naziv predmeta

Ime i prezime profesora

Dan  i vreme

Napomena

1.

Uvod u razvojnu psihologiju

2/2

predavanja

Petak 13- 16h

 

Od 13.10.2017. Svake druge sedmice

vežbe

Četvrtak 11:30 – 13h

 

Počev od  05.10.2017

2.

Porodična pedagogija

2/4

predavanja

Ponedeljak 10 – 11:30h

 

Od 02.10.2017.

vežbe

Ponedeljak 13:30- 16:30h

 

Od 02.10.2017.

3.

Zdravstvena nega

2/2

predavanja

Utorak 9 – 10:30h

 

Od 03.10.2017.

vežbe

Utorak 11-12:30h

 

Od 03.10.2017.

4.

Engleski jezik 3

2/0

predavanja

Ponedeljak 11:45 – 13:15h

 

Od 02.10.2017.

5.

Retorika (I)

2/0

predavanja

Sreda 9 -10:30h

 

Od 04.10.2017.

6.

Uvod u psihologiju ličnosti (I)

2/2

predavanja

Četvrtak 8- 11:15h

Petak 8 – 11:15h

 

Od 05.10.2017.

Jednom mesečno

vežbe

Petak 11:30-13h

Počev od  06.10.2017

 

 

 

 

 

Raspored nastave, III godina, V semestar

Broj

Naziv predmeta

Ime i prezime profesora

Dan  i vreme

Napomena

1.

Uvod u pedagošku psihologiju

2/2

predavanja

Ponedeljak 8 - 14h

 

Počev od

09.10.2 017.

Jednom mesečno

vežbe

Petak 13:15- 14:45h

 

Od 06.10.2017.

2.

Metodika razvoja govora

2/2

predavanja

Utorak 9- 12 h

 

Od 10.10.2017. svake druge sedmice

vežbe

Četvrtak 12 – 13:30h

 

Počev od

05.10.2017.

3.

Metodika likovnog vaspitanja

2/0

predavanja

Četvrtak 14 – 17:30h

 

Od 12.10.2017. svake druge sedmice

4.

Metodika matematičkih pojmova 2/2

predavanja

Sreda 9- 12 h

 

Od 11.10.2017. svake druge sedmice

vežbe

Utorak 12:30- 14h

 

Počev od 10.10.2017.

5.

Andragogija (I)

2/0

predavanja

Ponedeljak 11- 14:15 h

 

Od 02.10.2017. svake druge sedmice

6.

Interakcija čovek računar(I)

2/2

predavanja

Četvrtak 14:00-15:30

Petak 08:00 – 09:30

 

Počev od

05.10.2 017.

06.10.2017.

Svake druge nedelje

vežbe

Srijeda 13:00 – 14:30

Počev od

04.10.2 017.

 

 

 

Raspored nastave, IV godina, VII semestar

 

Broj

Naziv predmeta

Ime i prezime profesora

Dan  i vreme

Napomena

1.

Dečija igra i stvaralaštvo

2/2

predavanja

Utorak 9 -12h

 

Od 03.10.2017. svake druge sedmice

vežbe

Četvrtak 12 – 13:30h

Počev od

05.10.2017.

2.

Scensko-lutkarska umetnost

2/2

predavanja

Utorak 12:30- 15:30h

 

Od 10.10.2017. svake druge sedmice

vežbe

Ponedeljak 9 – 10:30h

 

Počev od 09.10.2017.

3.

Metodika vaspitno-obrazovnog rada

2/2

predavanja

Subota 10 – 13:30h

 

Počev od

14.10.2017.

vežbe

 

 

4.

Socijalna ekologija

2/0

predavanja

Četvrtak 16:30 – 18h

 

Počev od  05.10.2017

5.

Emocije i motivacije

 2/2

predavanja

Petak 16:30 – 18h

Subot 9:30 -10h

 

Od 13.10.2017. Svake druge sedmice

vežbe

Petak 13:30 – 15h

Počev od  06.10.2017

 

 

 

Youtube