Psihologija

Raspored nastave za I semestar - I godina

 

Broj

Naziv predmeta

Ime i prezime profesora

Dan  i vreme

Napomena

1.

Istorija razvoja psihologije

1/2

predavanja

Sreda 8- 9:30h

 

Od 04.10.2017. Svake druge sedmice

vežbe

Sreda 13:15 – 14:45h

 

Počev od 11.10.2017.

2.

Fiziološke osnove psihičkog života

2/2

predavanja

Subota 10- 13h

 

Od 14.10.2017. Svake druge sedmice

vežbe

Četvrtak 9:30 – 11h

 

Počev od 05.10.2017.

3.

Sociologija

2/0

predavanja

Ponedeljak 13:30- 16:30h

 

Od 02.10.2017. Svake druge sedmice

4.

Uvod u opštu informatiku

2/0

predavanja

Četvrtak 11:30-13:00

 

Počev od 05.10.2017.

5.

Engleski jezik I

2/0

predavanja

Utorak 11:30 -13h

 

Počev od  03.10.2017

 

  Raspored nastave za III semestar - II godina

Broj

Naziv predmeta

Ime i prezime profesora

Dan  i vreme

Napomena

1.

Opšta psihopatologija

2/3

predavanja

Sreda10 – 13:15h

 

Od 04.10.2017. Svake druge sedmice

vežbe

Ponedeljak 10 – 12:15h

 

Počev od  09.10.2017

2.

Engleski jezik 3

2/0

predavanja

Utorak 10:30- 12H

 

Počev od  03.10.2017

3.

Uvod u psihologiju ličnosti

2/2

predavanja

Četvrtak 8- 11:00h

Petak 8 – 11:15h

 

Od 05.10.2017.

Jednom mesečno

vežbe

Petak 11:30-13h

 

Počev od  06.10.2017

4.

Uvod u razvojnu psihologiju

2/2

predavanja

Petak 13- 16h

 

Od 13.10.2017. Svake druge sedmice

vežbe

Četvrtak 11:30 – 13h

Počev od  05.10.2017

5.

Osnovi marketinga (I)

2/2

predavanja

Utotak 8:30 – 10h

 

Počev od  04.10.2017

vežbe

Sreda 15:30- 17h

Od 04.10.2017.

6.

Metodika nastave 1(I)

2/2

 

 

 

 

 

 

 

 

  Raspored nastave, III godina, VI semestar

Broj

Naziv predmeta

Ime i prezime profesora

Dan  i vreme

Napomena

 

 

 

 

 

1.

Uvod u socijalnu psihologiju

2/2

predavanja

Petak 10 – 13h

Subota 9 – 12 h

 

Od 28.10.2017.

Jednom mesečno

vežbe

Četvrtak 10-11:30h

 

Počev od

05.10.2017.

2.

Kvalitativna istraživanja

2/2

predavanja

Petak 9 – 12h

Subota 10-13h

 

Od 13.10.2017.

Jednom mesečno

vežbe

Utorak 12 :30- 14h

 

Od 10.10.2017.

3.

Dečija igra i stvaralaštvo

2/2

predavanja

Utorak 9 - 12 h

 

Od 03.10.2017. svake druge sedmice

vežbe

Četvrtak 12 – 13:30h

Počev od

05.10.2017.

4.

Andragogija (I)

2/0

predavanja

Ponedeljak 11- 14:15 h

 

Od 02.10.2017. svake druge sedmice

5.

Retorika

2/0

vežbe

Sreda 9 – 10:30h

 

Od 04.10.2017.

6.

Uvod u pedagošku psihologiju

2/2

predavanja

Ponedeljak 8 – 14h

 

Počev od

09.10.2 017.

Jednom mesečno

vežbe

Petak 13:15- 14:45h

Od 06.10.2017.

 

 

Raspored nastave, IV godina, VI semestar

Broj

Naziv predmeta

Ime i prezime profesora

Dan  i vreme

Napomena

 

 

 

 

 

1.

Klinička psihologija

2/3

predavanja

Subota 11-14h

 

Od 07.10.2017. svake druge sedmice

vežbe

Utorak 12:30- 15:00

 

Od 10.10.2017.

2.

Osnovi psihologije rada

2/2

predavanja

Petak 12:30 – 16h

Subota 8- 9:30h h

 

Od 13.10.2017.

Jednom mesečno

vežbe

Ponedeljak 13:30 – 15h

 

Od 09.10.2017.

3.

Psihologija stresa

2/1

predavanja

Četvrtak 11:00 – 14h

Petak 11 – 14h

 

Od 05.10.2017.

Jednom mesečno

vežbe

Sreda 11 – 12:30h

od04.10.2017. svake druge sedmice

4.

Metodika vaspitno-obrazovnog rada

2/2

predavanja

Subota 10- 13:30h

 

Počev od

14.10.2017.

vežbe

 

 

5.

Interakcija čovek računar(I)

2/2

predavanja

Četvrtak 14:00-15:30

Petak 08:00 – 09:30

 

Počev od

05.10.2 017.

06.10.2017.

Svake druge nedelje

vežbe

Srijeda 13:00 – 14:30

Počev od

04.10.2 017.

6.

Elektronska nastava i učenje (I)

2/2

predavanja

Četvrtak 15:45-17:15

Petak 09:45-11:15

 

Počev od

05.10.2 017.

06.10.2017.

Svake druge nedelje

vežbe

Ponedeljak 08:00-09:30

Počev od 09.10.2017.

 

 

 

Youtube