Ekonomija

 

Raspored nastave za  I  semestar - I godina

 

Broj

Naziv predmeta

Ime i prezime profesora

Dan  i vreme

Napomena

1.

Osnovi ekonomije

2/2

predavanja

Subota 10 -  11:30h

 

Od 07.10.2017.

vežbe

Četvrtak 11- 12:30h

 

Od 12.10.2017.

2.

Matematika

2/3

predavanja

 

 

 

vežbe

Utorak 09:45-11:15

Počev od  03.10.2017

3.

Sociologija

2/0

predavanja

Ponedeljak 13:30- 16:30h

 

Od 02.10.2017. Svake druge sedmice

4.

Engleski jezik I

2/0

predavanja

Utorak 11:30 -13h

 

Počev od  03.10.2017

 

Informatika

2/0

predavanja

Četvrtak 13:15-14:45h

 

Od 05.10.2017.

 

 

Raspored nastave II godina, III semestar

 

Broj

Naziv predmeta

Ime i prezime profesora

Dan  i vreme

Napomena

1

Osnovi marketinga

2/2

predavanja

Utotak 8:30 – 10h

 

Počev od  03.10.2017

vežbe

Sreda 15:30- 17h

 

Od 04.10.2017.

2.

Engleski jezik 3

2/0

predavanja

Sreda 09:00-10:30

 

Počev od  04.10.2017

3.

Organizacija preduzaca

2/2

predavanja

Sreda  12 – 13:30h

 

Od 04.10.2017.

vežbe

Četvrtak 13:30 – 15h

Počev od  05.10.2017

4.

Menadžment životne sredine

 2/0

predavanja

Četvrtak 15 -16 :30h

 

Počev od  05.10.2017

5.  

Makroekonomija

2/2

predavanja

Utorak 10 – 11:30h

 

Od 03.10.2017.

vežbe

Sreda 13:45- 15:15h

Od 04.10.2017.

 

 

Raspored nastave, III godina, V semestar

 

Broj

Naziv predmeta

Ime i prezime profesora

Dan  i vreme

Napomena

1.

Strategijski menadžment

3/2

predavanja

Sreda 14 – 17:30

 

0d 04.10.2017.

vežbe

Utorak 9 – 10:30h

 

0d 10.10.2017.

2.

Poslovni informacioni sistemi 2/2

predavanja

Utorak 13:30-15h

 

Od 10.10.2017.

vežbe

Sreda 10:30-12:00

 

0d 04.10.2017.

3.

Bankarski menadžment

3/3

predavanja

Utorak 10:30 – 13h

 

0d 03.10.2017.

vežbe

Ponedeljak 11 – 13:30h

 

Od 09.10.2017.

4.

Međunarodno poslovanje

2/2

predavanja

Sreda 12:15 – 13:45 h

 

0d 04.10.2017.

vežbe

Četvrtak 10-11:30h

0d 05.10.2017.

5.

Poslovni engleski jezik

2/0

predavanja

Subota 10 - 11:30h

 

Od 07.10.2017.

 

 

Raspored nastave, IV godina, VII semestar

 

Broj

Naziv predmeta

Ime i prezime profesora

Dan  i vreme

Napomena

1.

Preduzetništvo

4/0

predavanja

Subota 11:30- 14:30 h

 

Od 07.10.2017.

2.

Upravljanje investicijama

3/3

predavanja

Četvrtak 9 -11:30h

 

0d 05.10.2017.

vežbe

Ponedeljak 9 – 11:30h

 

0d 09.10.2017.

3.

Menadžment ljudskih resursa

2/0

predavanja

Četvrtak 11:45 – 13:15h

 

0d 05.10.2017.

4.

Elektronsko poslovanje

2/2

predavanja

Ponedeljak 12:00-13:30

 

Počev od 09.10.2017.

vežbe

Srijeda 15:00 – 16:30

Počev od

11.10.2 017.

5.

Projektni menadžment

2/2

predavanja

Subota 9:30 – 11h

 

Od 07.10.2017.

vežbe

Utorak 10:30- 12h

0d 10.10.2017.

 

 

 

Youtube