Usmeni dio ispita iz predmeta Kvantitativne metode će se održati u srijedu 20.09.2017. godine sa početkom u 12 sati.

Youtube