PRIJAVA  ISPITA  ZA ISPITNI  ROK   OKTOBAR 2 ODRŽAĆE  SE U PERIODU OD

16.10. -  18.10.2017.GODINE

ISPITNI  ROK  ĆE  SE ODRŽATI  U  PERIODU OD 23.10.-04.11.2017.GODINE

Youtube