Usmeni dio ispita iz Morfologije 1 i 2 i Lingvističke stilistike 1 i 2 za Oktobarski ispitni rok će se održati u četvrtak 26.10.2017. godine sa početkom u 1600 časova.

Youtube