Usmeni dio ispita iz Semantike, Sintakse i Fonetike i fonologije će se održati u subotu 11.11.2017. godine sa početkom u 1000 časova.

Youtube