Obavještavamo studente Departamana za pravne nauke da je došlo do promjene termina predavanja za Uvod u građansko pravo i Građansko procesno pravo, pa će predavanja iz Uvoda u građansko pravo umjesto u 1000 početi u 1600 časova, a predavanja iz Građansko procesnog prava umjesto u 1200 početi u 1730 časova.

Youtube