Usmeni dio ispita iz Morfologije 1, Morfologije 2, Lingvističke stilistike 1 i Lingvističke stilistike 2 će se održati u petak 17.11.2017.godine, sa početkom u 1600 časova.

Youtube