Usmeni dio ispita iz Historije književnog jezika i Historijske gramatike će se održati u utorak 09.05.2017. godine sa početkom u 1430 časova.

Youtube