Predavanja iz Morfologije 2 i Lingvističke stilistike 2, kao i usmeni dio ispita iz Morfologije i Lingvističke stilistike će se održati u petak 12.05.2017. godine.

- Predavanja iz Morfologije sa početkom u 0900 časova

- Predavanja iz Lingvisticke stilistike sa početkom u 1430 časova

- Usmeni dio ispita iz Lingvističke stilistike i Morfologije će početi u 1530 časova
 

Youtube