OVJERA SEMESTRA I PRIJAVA  ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI  ROK  ODRŽAĆE  SE U PERIODU OD 05.06. -  09.06.2017.GODINE

ISPITNI  ROK  ĆE  SE ODRŽATI  U  PERIODU OD 19.06. - 01.07.2017.GODINE

Youtube