Usmeno:
 
Šaćirović Haris
Škrijelj Amina
 

Nisu Položili:

Bulatović Stojanka
Pandži Enes
 

Usmeni u srijedu 03.05.2017.godine u 09h.

Youtube