Predavanja iz Morfologije 2 i Lingvističke stilistike 2  će se održati u četvrtak, petak i subotu 25, 26. i 27.05.2017. godine. Predavanja iz Morfologije 2 su zakazana za  1000 časova,  a predavanja iz Lingvističke stilistike 2 za 1315 časova.


Termin predavanja za petak i subotu 26. i 27. 05. će se utvrditi u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Usmeni dio ispita iz Morfologije 1 i 2 i Lingvističke stilistike 1 i 2 će se održati u petak 26.05. sa početkom u 1330 časova.

Youtube