Usmeni dio ispita iz Historijske gramatike, Historije književnog jezika, Historije književnog jezika sa staroslovenskim jezikom i Historijske gramatike južnoslovenskih jezika će se održati u petak 30.06.2017. godine, sa početkom u 0930 časova.

Youtube