Usmeni dio ispita iz Morfologije 1 i 2 i Lingvističke stilistike 1 i 2 će se održati u petak 30.06.2017. godine sa početkom u 09 časova.

Youtube