Predavanja iz Metodike nastave stranih jezika 2, ispitni časovi u školi, odbrana seminarskih radova i kolokvijumi će se održati u četvrtak i petak 08. i 09.06.2017. godine.

 

Četvrtak, 08.06.2017.

0800 - 1100, ispitni časovi u školi sa studentima Anglistike

1130 - 1300, kolokvijum (Metodika nastave 2), Anglisti i Germanisti

1300 - 1600, časovi (Metodika nastave 2), Anglistika i Germanistika, Seminarski rad 1

1600 - 2000, ispitni časovi u školi sa studentima Germanistike

 

 

Petak, 09.06.2017.

0800 -1100 Seminarski rad 2 (Metodika nastave 2), Anglistika i Germanistika

 

Youtube